2017/11/19 at 4:11 PM

Principiile Feng Shui pot fi aplicate tuturor grădinilor, indiferent de dimensiunea lor. În acelaşi timp, toate componentele şi structurile dintr-o grădină (plante, flori, copaci, pavaje, pietre şi bolovani, diverse anexe) pot avea un rol important în Feng Shui, atunci când sunt poziţionate în aşa fel încât să îmbunătăţească energiile din mediu. În cele ce urmează vă vom oferi câteva sugestii cu privire la modul în care să vă amenajaţi spaţiul verde, în funcţie de orientarea sa, pentru a vă bucura de cât mai mult noroc.

Stabilirea orientării

O modalitate simplă de a incorpora principiile Feng Shui în grădina voastră este prin aplicarea teoriei elementelor în designul acesteia. Mai întâi determinaţi spre ce punct cardinal este orientată grădina, folosind o busolă cât mai precisă. Pentru aceasta, staţi afară, chiar în faţa uşii principale. E posibil ca grădina să se afle preponderent într-unul dintre punctele cardinale principale sau secundare, mai ales în cazul caselor de la oraş, care sunt înzestrate cu spaţii verzi destul de restrânse. Uneori casele aşezate în şir pe o stradă au o grădiniţă atât în faţă, cât şi în spate, iar în acest caz va trebui să determinaţi două orientări. După ce aţi stabilit punctul cardinal spre care dă grădina, vă puteţi folosi de elementul ce îi corespunde pentru a spori norocul adus de această zonă.

Ideal este să ţineţi cont şi de ciclul distructiv al elementelor, pentru a determina ce obiecte pot fi dăunătoare unei grădini cu o anumită orientare. De exemplu, în nord, căruia îi corespunde Apa, Pământul ar aduce daune, aşa încât evitaţi aici pietrişul şi bolovanii. Analog, în sud-est nu este recomandabil să folosiţi Metalul, prin urmare nu plasaţi aici obiecte şi recipiente din metal.

Dacă grădina este orientată spre nord

În această situaţie, grădina vă poate aduce foarte mult noroc dacă este amenajată în jurul unui detaliu de Apă. Cel mai indicat este un mic iaz în care să ţineţi peşti sau o ţestoasă. Aveţi grijă să respectaţi următoarele trei reguli de bază:

  • Apa trebuie să fi e mereu în mişcare sau bine aerată, căci cea stagnantă face să se acumuleze chi-ul Yin.
  • Păstraţi-o, de asemenea, cât mai curată.
  • Dacă ţestoasa sau peştii mor, înlocuiţi-i imediat.

Dacă spaţiul de care dispuneţi este prea mic pentru un iaz, puteţi instala în grădină o scăldătoare pentru păsări sau o fântână arteziană mică, decorativă. Va fi suficient orice ochi de apă, cât de mic, mai ales dacă este luminat de razele soarelui. Dacă aveţi spaţiu destul pentru un iaz, atunci puteţi spori eficienţa Feng Shui a acestuia ţinând plante atât în apă, cât şi în apropierea acesteia. Aveţi grijă, totuşi, ca ele să nu fie prea multe, pentru că plantele trebuie doar să potenţeze detaliul de Apă, care este elementul-cheie.

Detaliile de Apă sunt potrivite şi în grădinile orientate spre est sau sudest, pentru că aceste sectoare aparţin elementului Lemn, iar Apa produce Lemn în ciclul elementelor.

Dacă grădina este orientată spre sud

Despre acest tip de grădină se spune că aduce mai mult noroc dacă se învecinează cu sufrageria, nu cu bucătăria. Aceasta pentru că sudul ţine de Foc, iar proximitatea bucătăriei implică un exces al acestui element, care poate fi periculos.

Orice tip de plante cu flori vor prospera în acest tip de grădină, pentru că elementul Foc le furnizează simbolic căldură; prin urmare, puteţi amenaja numeroase straturi de flori aici. Pentru a spori şansele aduse de grădină, faceţi în aşa fel încât să fie bine luminată – şi, mai ales în timpul nopţilor de iarnă, ţineţi felinarele respective aprinse.

Puteţi, de asemenea, să amenajaţi acest tip de grădină în jurul unei sculpturi reprezentând o pasăre (cocor, papagal, cocoş, fenix etc.); acest lucru va fi de foarte bun augur. Felinarele sunt bune şi în cazul grădinilor orientate spre sud-vest sau nord-est. În aceste sectoare, ar fi bine ca ele să se afle la cel puţin un metru şi jumătate deasupra solului, iar lumina să urce dinspre pământ prin nişte tuburi goale pe dinăuntru. Astfel va fi atrasă energia vitală a Pământului.

Dacă grădina este orientată spre vest sau nord-vest

În acest tip de grădină ar trebui să existe nişte copaci, fructiferi sau ornamentali, care să aducă umbră, altminteri s-ar putea crea aici un exces de energie Yang, din cauza intensităţii soarelui de după-amiază.

În plus, aceste grădini nu ar trebui să se învecineze cu bucătăria, pentru că energia de Foc slăbeşte Metalul corespunzător spaţiului verde. Ideal este să amenajaţi grădina în jurul unei mici sculpturi rotunde, care fortifi ază elementul Metal al acesteia. Foarte bune sunt şi sculpturile din marmură albă. Aveţi grijă însă ca acestea să aibă dimensiuni potriviteîn raport cu grădina.

Folosirea pietrişului, bolovanilor şi a dalelor din piatră este de bun augur în acest caz, pentru că ele reprezintă elementul Pământ, care dă naştere metalului sau aurului. Puteţi, în plus, să îngropaţi trei monede legate cu panglică roşie sub o dală aşezată chiar în faţa intrării în casă. Clopoţeii de vânt aşezaţi în acest tip de grădină atrag şi ei norocul, mai ales dacă adierea blândă a vântului îi face să rezoneze. Cei mai potriviţi sunt cei cu şapte tije goale pe dinăuntru. Agăţaţi-i chiar în faţa intrării în casă, şi nu de crengile copacilor, pentru că se va produce un confl ict al elementelor (Metalul distruge Lemnul).

Dacă grădina este orientată spre est sau sud-est

O astfel de grădină ar trebui să simbolizeze dragonul verde, iar acest lucru poate fi realizat în multiple moduri. Puteţi amenaja rondurile de flori într-un design unduitor, care să reprezinte dragonul. În plus, puteţi plasa o mică statuetă cu un dragon, confecţionată din ceramică, undeva în grădină, pentru a sugera prezenţa acestei creaturi celeşti, sau o puteţi simula cu ajutorul unduirilor terenului.Estul şi sud-estul sunt locaţiile Lemnului Mare, respectiv Lemnului Mic. Arbuştii ornamentali sunt aici un activator Feng Shui excelent, însă aveţi grijă să nu crească prea mari, ca să nu creeze un dezechilibru în grădina voastră atent amenajată. Foarte apreciată este magnolia, care aduce mult noroc, precum şi tufele de bujori.

Dacă grădina este orientată spre nord-est

Nord-estul este guvernat de Pământul Mic, aşa încât la amenajarea grădinii ar trebui să folosiţi pietriş sau alei din pietre, pentru a simula acest element. Grădinile pe stil oriental sunt foarte adecvate în acest sector, precum şi cele construite în jurul unor formaţiuni pietroase.

Pentru a simula elementul Pământ, mai puteţi folosi ziduri de cărămidă sau straturi de flori cu bordură din cărămizi. Un zid scund este foarte potrivit aici, pentru că sugerează stabilitatea. Cum elementului Pământ îi corespunde forma pătrată, straturile de flori de această formă cu bordură de cărămidă vor aduce noroc în acest sector; la fel şi felinarele de grădină (pentru că Focul alimentează Pământul).

Dacă grădina este orientată spre sud-vest

Acest tip de grădină corespunde Pământului Mare şi, dacă este activată adecvat, aduce noroc în familie şi în relaţii. Aici sunt favorabile aranjamentele ce cuprind pietre şi bolovani. Bolovanii mari pot fi plasaţi strategic, astfel încât să creeze o moviliţă reprezentând fenixul stacojiu din sud. O idee excelentă este să introduceţi aici şi ceva care să reprezinte Focul, de exemplu nişte felinare care să fie ţinute aprinse cel puţin trei ore pe noapte. Acest lucru va fortifia elementul Pământ al sectorului.

0 Comments

Leave a Comment