2017/11/24 at 7:28 AM

Chris Yeo

În acest număr, CHRIS YEO analizează modurile de amenajare a biroului şi vă invită să renunţaţi la aranjamentul convenţional stil „miriapod“ sau „şine de tren“. El vă oferă câteva alternative de design al spaţiului de lucru, care favorizează atât chi-ul armonios, cât şi mai bunele relaţii între angajaţi la locul de muncă.

Designul mediului de la birou se poate inspira din multe forme şi structuri diferite.Amenajarea cea mai frecventă în birouri este cea numită de experţii Feng Shui „dispunerea miriapod“, care seamănă foarte mult cu şinele de tren. Această dispunere este foarte eficientă pentru economisirea spaţiului. Este, de asemenea, un mod foarte practic de a repartiza locurile conform funcţiilor personalului. Totuşi, din punct de vedere Feng Shui, ea poate defavoriza spaţiul de lucru, căci generează o anumită tensiune în chi-ul din încăpere, rezultatul f iind diferende între salariaţi, cleveteli şi intrigi. Această amenajare creează, în plus, un mediu claustrofobic, pentru că, indiferent spre ce direcţie ar privi, fi ecare salariat îl confruntă direct pe un altul. Liniile rigide şi strânse ale dispunerii meselor nu imprimă un flux  energetic şi o mişcare lină prin birou. Alt efect posibil legat de această ame najare este că personalul stă la birou fără a avea vreo formă de sprijin. Aceasta se întâmplă dacă stau cu spatele la un coridor sau la o fereastră. Segregarea personalului din acest mediu este rigidă, ducând la o atmosferă de lucru solemnă şi neprietenoasă. De ce să nu ne abatem de la abordarea convenţională şi să nu cercetăm noi idei, ce includ convenţiile Feng Shui în designul biroului? Gândiţi-vă la mediul de lucru nu doar ca la o cameră în care se munceşte, ci şi ca la un spaţiu de interacţiune între personal şi clienţi – unul care generează senzaţia de armonie, de cordialitate şi, mai ales, în care energiile sunt întotdeauna inspirate şi creative. Un asemenea mediu va aduce beneficii enorme pentru companie.

CĂRAREA UNDUITOARE SIMULEAZĂ DRAGONUL
GÂNDIŢI-VĂ LA UN TRAFIC ŞERPUIT

Concepeţi o cale de trecere ce simulează prezenţa favorabilului dragon (a se vedea fotografi a principală de mai sus). Acest lucru se poate realiza folosind covorul pentru a crea un râu, ce poate fi considerat şi „cărarea dragonului“. Dacă dispuneţi de un buget mai mare, puteţi utiliza gresie, dale de piatră sau chiar marmură – depinde cât de elaborată doriţi să fie această cărare. Reţineţi: cu cât este mai măreţ dragonul, cu atât sunt mai mari şansele ca el să vă aducă bogăţie şi prosperitate.

GÂNDIŢI-VĂ SĂ SCHIMBAŢI AMENAJAREA MESELOR

Aranjamentele modulare de mese oferă flexibilitate în crearea spaţiului de lucru. Un design grozav este cel în stil „trifoi cu patru foi“, nu doar deoarece simbolizează norocul, ci şi pentru că oferă mai multe „direcţii de orientare“, pentru maxima utilizare a formulei Kua, ce vă permite să poziţionaţi angajaţii conform direcţiilor lor optime.

GÂNDIŢI-VĂ SĂ INCLUDEŢI SIMBOLURI NOROCOASE

Fiţi creativi în amenajarea biroului. O sugestie: ce ziceţi de un model de covor cu un curcubeu ce duce către o oală cu aur, aşezată în capătul unde şed contabilii? Cum vă sună etalarea unei bărci norocoase cu pânze, care să aducă aur şi oportunităţi în biroul vostru, dinspre direcţia cea mai favorabilă din fi ecare an? Le poate aduce şi dinspre direcţia de succes a proprietarului sau a directorului executiv.

GÂNDIŢI-VĂ SĂ AŞEZAŢI PERSONALUL ÎN DIRECŢII PROPICE

În cazul managerilor, ideal este să îi aşezaţi cu faţa spre direcţia lor sheng chi sau a bogăţiei. Angajaţii de grad inferior sau cei de probă trebuie să privească spre direcţia fu wei sau a dezvoltării personale, care le este mai benefi că. Având o amenajare fl exibilă, puteţi reface aranjarea meselor, pentru a crea un maxim de Feng Shui bun pentru toţi angajaţii.

GÂNDIŢI-VĂ SĂ FOLOSIŢI NOROCOASA FORMAŢIE ÎN 8

Crearea modelului cifrei 8 permite salariaţilor să şadă cu spatele unul la altul, împărţind acelaşi stativ central. Acest aranjament permite o anumită intimitate în fiecare sector, creând, totodată, o zonă centrală de interacţiune. Această amenajare a biroului este  perfectă pentru sistemele departamentale sau cele pe bază de proiect, deoarece permite interacţiunea interdepartamentală, oferind totuşi intimitate fi ecărui departament.

CONCEPEŢI UN DESIGN HIBRID

Cel mai bine este să creaţi în birou o dispunere conformă cu nevoile voastre. Determinaţi zonele alocate managerilor şi personalului din diversele departamente. În ilustraţie, pe dreapta, zona inferioară este pentru personalul managerial, spaţiul personal fi ind amplu şi intim, cu un singur punct de intrare. Mesele din partea de sus a planului sunt separate într-un sistem pe bază de proiect, în dreapta, în timp ce designul cu concept deschis al meselor din stânga este dedicat personalului operaţional sau funcţionarilor. Poate fi generat orice tip de dispunere a meselor. Aveţi grijă să creaţi un fl ux favorabil în birou, folosindu-vă de covoare, parchet ori gresie. Aveţi grijă ca toţi angajaţii să se orienteze spre direcţiile lor faste. Concepeţi module de mese, care nu vă forţează salariaţii să stea în poziţii confl ictuale unul faţă de celălalt. Utilizaţi aranjarea meselor pentru a demarca zone separate, dar menţineţi întotdeauna fluxul propice de mişcare umană. Acesta creează, de fapt, chi-ul pozitiv.

 

0 Comments

Leave a Comment