2017/11/24 at 7:41 AM

În jargonul arhitectural, o sintagmă ce apare frecvent este „formă şi funcţionalitate“.

Ce sunt, deci, „forma şi Feng Shui-ul“, şi cum se includ aceste aspecte în designul casei? Forma ţine, de regulă, de conturul geometric, care mai poate simboliza unul dintre cele cinci elemente din Feng Shui. De exemplu, elementul Apă este ondulat, Metalul este rotund, Pământul, pătrat, Focul, triunghiular, iar Lemnul, dreptunghiular. Alura, culorile şi materialele oferă indicii despre elementele intrinseci ce stau la temelia caselor şi, pe baza lor, putem clasifi ca locuinţele şi clădirile conform tipului lor energetic.

Aici, arhitectul CHRIS YEO tratează despre impactul analizei elementelor asupra Feng Shui-ului casei.

Ce tip de element este bun pentru casa mea?

Mai întâi, familiarizaţi-vă cu ciclul productiv şi cel distructiv al celor 5 elemente şi cu modul lor de interacţiune. Determinaţi elementul reşedinţei voastre pe baza direcţiei de aşezare, apoi utilizaţi contururile, formele şi materialele ce hrănesc energia tipică a casei, pentru a crea un Feng Shui bun şi armonios. Direcţia de orientare şi cea de aşezare a locuinţelor se pot determina folosind o busolă. Fiecare punct cardinal are un element echivalent. Al sudului este Focul, al nordului – Apa, al estului şi sud-estului – Lemnul, al vestului şi nord-vestului – Metalul, iar al nord-estului şi sud-vestului – Pământul.

Casele de Apă

În acest exemplu de casă de Apă, orientată spre sud, conceptul suprafeţelor curbe a fost introdus pentru a accentua imaginea unduitoare a reşedinţei, fără a crea mari deformaţii. Aceste suprafeţe curbe sunt întreţesute, pentru a simula conceptul valurilor care se întrepătrund. Culorile ce pot fi introduse în modelul faţadei sunt tonurile de negru, albastru şi alb, ca detalii suplimentare, pentru îmbogăţirea elementului Apă. Negrul şi albastrul simbolizează acest tipar energetic, iar albul reprezintă Metalul. Evitaţi orice ton de verde şi podelele de lemn, pentru că, în acest caz, energia Lemnului va epuiza forţa casei (căci Lemnul istoveşte Apa, în ciclul elementelor), afectându-i potenţialul norocos. Acest tip de locuinţă este benefic persoanelor ce au nevoie de Apă şi Lemn.

Casele de Foc

Aşadar, dacă locuinţa voastră este orientată spre nord, de exemplu, atunci este aşezată în sud, deci este o casă de Foc. Designul ideal trebuie să includă contururi şi forme simbolizate de acest element. Aici, introducerea unui acoperiş ascuţit, triunghiular, este utilă pentru fortifierea elementului Foc al acestei reşedinţe. Utilizarea unor materiale de genul Lemnului va furniza un plus de forţă şi noroc locuinţei. Casele precum aceasta sunt excelente pentru persoanele ce benefi ciază de pe urma tiparului energetic de Foc şi Pământ.

Casele de Metal

Casele cu faţa spre est ori sud-est sunt considerate a fi locuinţe de Metal, deoarece sunt aşezate în vest, respectiv nord-vest. Aceste case pot avea designuri diverse. Un posibil design este un contur curbiliniu, care să sublinieze forma circulară a Metalului. Aici, utilizarea curbelor se face într-o succesiune lină, fără întretăieri de linii pe faţadă. Culorile ce pun în valoare casele precum aceasta cuprind întreaga gamă de gri, alb şi chiar tonuri pământii. Elementul Pământ mai poate fi introdus prin tipul de pardoseală ales, marmura găsindu-se într-o varietate de nuanţe de bej între care puteţi opta. Aceste reşedinţe aduc beneficii persoanelor care au nevoie de elementele Metal şi Pământ.

Casele de Lemn

Orice casă dreptunghiulară sugerează elementul Lemn. De aceea, dacă aveţi o casă orientată spre sud, concepută în această formă, gândiţi-vă să introduceţi în faţadă contururi curbe, cu ajutorul cornişelor sau balcoanelor, ca să creaţi un aspect mai unduitor. În schimb, reşedinţele cu această formă sunt perfecte pentru cazurile de orientare spre vest ori nord-vest. În eventualitatea unei case guvernate de Lemn, materialele ideale sunt şindrila, pentru acoperiş, şi parchetul, pentru duşumele. Schemele coloristice pot include nuanţe de verde sau albastru-deschis, pentru a simula energia elementelor Lemn şi Apă în cadrul gospodăriei. Persoanele cărora le este necesară energia de Lemn sau Foc vor benefi cia de acest tip de casă.

Casele de Pământ

Casele dispuse pe axa nord-est/sud-vest sunt singurele ce pot avea atât orientarea, cât şi aşezarea în direcţii ale elementului Pământ. În acest caz, forma ideală de reşedinţă este cea pătrată. Din punct de vedere al materialelor utilizate, trebuie să folosiţi marmură pentru pardoseală, plăci de ceramică sau granit pentru fi nisaje. Culorile pentru acest tip de locuinţă trebuie să includă bejul-pământiu, cu o idee de roşu în anumite zone. Evitaţi tonurile de verde sau fi nisajele metalice, aceste elemente diminuând şansa casei. Dacă vă este necesară energia de Pământ sau de Metal, vi se potrivesc reşedinţele de Pământ.

În concluzie, când trebuie să obţinem un bun Feng Shui, pe lângă necesitatea luării în calcul a efectelor diagramelor de stele zburătoare şi modului în care afectează ele confi guraţia interioară a camerelor dintr-o casă, este important să identificăm, de asemenea, conturul şi forma specifi ce locuinţei şi să determinăm cum putem transforma aspectul casei, pentru a-l sincroniza cu elementul său intrinsec. Culorile şi materialele ce întăresc şansele casei mai pot fi luate în calcul la suprapunerea diagramelor de stele zburătoare, pentru a spori norocul din fiecare sector individual al locuinţei.

Astfel, dacă vă puteţi permite luxul de a vă clădi casa de la zero, sau dacă aveţi bugetul necesar renovărilor, este de preferat să măriţi potenţialul norocos al reşedinţei voastre existente sau viitoare, nu doar prin analiza stelelor zburătoare, ci şi prin identifi carea elementului casei, în ideea de a obţine un design arhitectural armonizat cu respectivul tipar energetic.

0 Comments

Leave a Comment