2017/11/19 at 12:33 PM

Lillian Too expune subtilităţile practicii Feng Shui, simplificând pentru viaţa modernă unele dintre aspectele esenţiale ale acestei deprinderi antice.

Formula celor Opt Palate se foloseşte, de obicei, ca metodă personalizată de Feng Shui. Pe baza datei voastre de naştere, vă puteţi calcula numărul Kua, descoperindu-vă de aici direcţiile faste şi nefaste. Această dimensiune personală a formulei Kua reprezintă, totuşi, doar una dintre metodele de utilizare a formulei. Pe lângă aceasta, formula Kua împarte locuinţele în opt tipuri, iar în fiecare tip de casă este clar demarcată distribuţia energiilor norocoase. Caracterul potrivit sau nepotrivit, pentru un individ, al reşedinţei depinde de compatibilitatea numărului Kua al acestuia cu locuinţa, dar şi Feng Shui-ul casei în sine este afectat de distribuţia energetică potrivit formulei Kua. Când vorbim de Feng Shui-ul casei, încăperile favorabile şi nenorocoase sunt valabile, de obicei, pentru toţi locatarii, indiferent de numărul lor Kua individual. Totuşi, orice reşedinţă va aduce anumitor ocupanţi beneficii mai mari decât altora, lucru ce depinde de compatibilitatea numărului lor Kua cu numărul Kua de aşezare şi de orientare al casei. Indiferent de aceasta, există o metodă pentru a vă asigura că locuinţa în sine utilizează la maximum distribuţia sa individualizată a şanselor. Există opt tipuri diferite de case.

Diagramele celor 8 tipuri de case

Analizaţi atent diagramele Kua ale celor 8 tipuri de locuinţe. Cele de aici descriu tipul de noroc pentru fiecare parte a unei case obişnuite, pe baza punctelor cardinale principale şi secundare. În total, există opt genuri de reşedinţe, bazate pe orientarea acestora.

În metoda celor Opt Palate, direcţia de orientare a reşedinţei este, de regulă, aceeaşi cu orientarea uşii principale. Totuşi, în cazul caselor lipite, luaţi direcţia dinspre stradă ca orientare, iar în cazul apartamentelor tipice bucureştene, consideraţi ca orientare direcţia spre care dă uşa voastră principală. Dacă blocul vostru are o direcţie de orientare şi o uşă

principală bine defi nite, le puteţi lua în calcul pe acestea ca orientare, pentru a identifi ca diagrama care se aplică locuinţei voastre. După ce determinaţi direcţia de orientare a casei, puteţi afl a care dintre cele opt diagrame este valabilă în cazul vostru.

Conform celor Opt Palate, de obicei este benefic să poziţionaţi apă în faţa casei, aceasta sporind întotdeauna sheng chi-ul sau norocul de dezvoltare al locatarilor.

În Feng Shui, sheng chi înseamnă expansiune şi perfecţionare constantă – creşterea averii şi înălţarea rangului unei persoane. Totuşi, pentru ca acestea să vă fie garantate, este necesar să ţineţi apă lângă intrarea în casă, deoarece veţi observa că, în orice reşedinţă, sectorul ce găzduieşte întotdeauna sheng chi-ul fast este cel din faţă. Acest tip de şansă – sheng chi – are mereu de câştigat de pe urma prezenţei apei fi zice. Motivul este că elementul echivalent al sheng chi-ului este Lemnul, care are de câştigat de pe urma prezenţei Apei. Veţi mai observa că distribuţia şanselor în diversele sectoare diferă de la casă la casă. Ca atare, diagramele vă arată sectoarele faste şi nefaste din reşedinţa voastră, conform formulei.

Sursa articolului: Revista “Lumea Fengshui” Nr. 6 Pg. 32

0 Comments

Leave a Comment