2017/11/24 at 7:28 AM

LILLIAN TOO expune subtilităţile practicii Feng Shui, simplificând pentru viaţa modernă unele dintre aspectele esenţiale ale acestei deprinderi antice.

Este într-adevăr o artă în extragerea de maxime avantaje din practica voastră Feng Shui – întâi se învaţă diversele metode şi formule, iar apoi aplicarea lor. În acest scop, trebuie să suprapuneţi diversele diagrame pe planul locuinţei voastre. Iată unde pot fi extrem de utile secretele descoperite prin experienţă. Precizia practicii este cea care conferă claritate aplicaţiilor Feng Shui. Există atât de multe permutări diferite ale parametrilor spaţiului – etajele multiple ce trebuie luate în calcul, precum şi formele neregulate şi casele de tip modular. Poate fi frustrant să faceţi totul corect, iar dacă apar greşeli, Feng Shui-ul devine inefi cient.

În acest număr, LILLIAN TOO vă oferă sugestii despre suprapunerea diagramelor Feng Shui pe planul arhitectural al locuinţei voastre.

Cheia pentru a NU face greşeli în aplicarea diagramelor Feng Shui este să vă asiguraţi că următorii trei paşi sunt realizaţi cu acurateţe:

Folosiţi mereu busola

Folosiţi o busolă de calitate pentru a citi direcţiile din centrul casei SAU măcar pentru a obţine orientările – adică poziţia fiecărui sector conform punctelor cardinale. De exemplu, trebuie să ştiţi unde se afl ă nordul şi unde sudul. Aici mă refer la sectorul după busolă, şi nu la punctul cardinal. Ca atare, trebuie să discerneţi între locaţie şi direcţie. În plus, se înţelege de la sine că trebuie să ştiţi să citiţi o busolă magnetică simplă.

Schiţaţi un plan

Apoi, trebuie să învăţaţi să schiţaţi (sau măcar să citiţi) un plan arhitectural al spaţiului vostru, pe care vi-l poate contura un desenator tehnic sau un arhitect. După ce veţi afla cum trebuie procedat, veţi şti să demarcaţi diversele sectoare cardinale pe plan, veţi şti să localizaţi fiecare dintre cele opt sectoare în locuinţă, citindu-le în schiţă, şi veţi descoperi ce camere se afl ă în diversele locaţii.

Completaţi informaţiile

În al treilea rând, va trebui să completaţi informaţiile, suprapunând o diagramă Feng Shui pe planul arhitectural. După ce veţi învăţa să extrageţi datele din diagramă şi să le scrieţi pe plan, veţi putea suprapune aproape orice diagramă Feng Shui asupra casei. Reţineţi că, pentru ca exerciţiul să vă iasă corect, aveţi nevoie de o busolă mag netică funcţională şi de o schiţă clară şi precisă a planului arhitec tural.

Ideal este ca acesta să fie conceput la scară. După ce veţi obţine planul şi veţi citi precis punctele cardinale, veţi vedea că va deveni uşor să suprapuneţi orice diagramă Feng Shui pe orice plan de casă.

De fapt, este mult mai uşor să lucraţi pe un plan arhitectural bine schiţat, decât la faţa locului. De obicei, analiza la faţa locului este bună pentru ca expertul Feng Shui să evalueze structurile fi zice care afectează clădirea investigată, precum şi pentru citirea corectă a punctelor cardinale.

O dată determinate acestea, factorul cheie devine capacitatea voastră de a suprapune diagrama Feng Shui pe planul arhitectural. De obicei, nu este o problemă dacă este vorba de o casă cu formă regulată, aşezată pe un teren plan. Difi cultăţile apar dacă vă confruntaţi cu locuinţe neregulate ca formă, modulare şi cu etaje împărţite şi inegale. Atunci devine necesar să determinaţi suprapunerea optimă a diagramei pe plan.

O metodă este să găsiţi centrul locuinţei. În termeni Feng Shui, aceasta se numeşte „a căuta inima casei“. Este uşor în cazul clădirilor pătrate ori dreptunghiulare. Pentru a găsi centrul, uniţi pur şi simplu extremităţile, trasând imaginar diagonalele; centrul fizic al clădirii se afl ă la intersecţia acestora. Apoi, puteţi suprapune diagrama Feng Shui folosind centrul planului. Când vine vorba de clădiri neregulate ori asimetrice, puteţi utiliza schiţele de mai jos ca ghid. Ţineţi cont că, dacă formele sunt neregulate, se creează „colţuri lipsă“. Această ilustraţie vă arată cum să suprapuneţi diagrama stelelor zburătoare pentru perioada lui 8 pe o casă orientată spre NE2.

Ţineţi cont că, mai întâi, se determină direcţia de orientare a casei. Astfel, „palatul de orientare“ este amplasat în sectorul nord-estic. De obicei, aici se găseşte foaierul casei. Iată numerele din diversele căsuţe ale diagramei stelelor zburătoare, „fixate“ pe planul arhitectural al casei. Astfel, veţi putea apoi să începeţi analiza efectului acestor numere în diversele camere din locuinţă.

Această ilustraţie vă arată cum să suprapuneţi diagrama stelelor zburătoare pentru perioada lui 8  pe o casă orientată spre NE2.

Sursa articolului: Revista “Lumea Fengshui” Nr. 4 Pg. 34
Abonaţi-vă acum!

0 Comments

Leave a Comment