2017/11/19 at 4:01 PM

Orientarea casei voastre nu coincide, neapărat, cu cea a uşii principale. Această chestiune a generat o mare confuzie printre practicieni, mai ales printre cei ce doresc să beneficieze de formulele Feng Shui mai avansate. Este avantajos şi chiar esenţial să ştiţi cum se identifică direcţia de orientare a casei, şi apoi cum se măsoară corect, cu o busolă de calitate.

În acest număr, LILLIAN TOO vă oferă câteva sfaturi de bază pentru a vă putea identifi ca direcţia de orientare a locuinţei.

În multe cazuri , atât uşa principală, cât şi locuinţa în sine sunt îndreptate spre acelaşi punct cardinal. În aceste situaţii este, de obicei, mult mai uşor de determinat direcţia de orientare, care devine evidentă. Totuşi, nu întotdeauna se întâmplă astfel. Dacă uşa dă spre aceeaşi direcţie ca şi casa, potenţialul unui bun Feng Shui este mai mare. Dacă nu, atunci, în procesul stabilirii direcţiei de orientare a locuinţei, cu scopul utilizării formulelor Feng Shui ale busolei, trebuie considerat punctul cardinal ce reprezintă cel mai fidel orientarea casei, şi nu cel spre care dă uşa principală. Dacă uşa principală este în faţa casei şi are aceeaşi orientare cu clădirea, puteţi măsura punctul cardinal din dreptul uşii.

Dacă nici o cale principală de acces în casă nu corespunde orientării, trebuie să măsuraţi această direcţie din dreptul unei ferestre sau unei uşi de sticlă ori glisante, ce corespunde direcţiei de orientare a casei. Pe de altă parte, dacă nu există aici nici o uşă şi nici o fereastră, atunci punctul cardinal identifi cat de voi nu poate fi direcţia de orientare. În teoria Feng Shui, trebuie să existe cel puţin o deschidere spre direcţia considerată „de orientare“. Pentru a beneficia de majoritatea formulelor busolei, este necesar ca determinarea orientării locuinţei să se facă precis şi corect. În acest scop, în primul rând priviţi casa atent, din toate unghiurile. Deseori, direcţia de orientare se vede cu ochiul liber, iar consultanţii profesionişti de Feng Shui întreprind, de obicei, investigaţii pe teren, pentru a putea stabili corect orientarea oricărei clădiri sau locuinţe pe care o analizează.

Există îndrumări generale, ce vă vor ajuta să determinaţi direcţia de orientare a locuinţei voastre, deşi, la unele case, va fi foarte difi cil. Clădirile alcătuite din corpuri alipite sau cele de formă neregulată deseori pun probleme în determinarea orientării.

Totuşi, în cazul majorităţii caselor şi blocurilor, se aplică, de regulă, principiile următoare, pe care le puteţi folosi ca ghid de referinţă în stabilirea direcţiei de orientare a propriei case ori apartamentului personal.

DIRECŢIA CU UN MAXIM DE ENERGIE YANG

Locul cu un maxim de energie Yang este, de regulă, o stradă aglomerată, unde mişcarea perpetuă a vehiculelor creează o sursă nesecată de chi Yang. Astfel, direcţia de orientare a casei este, de obicei, cea dinspre locuinţă spre stradă, mai ales spre o arteră circulată ori importantă.

Dacă pe stradă trec mereu multe maşini, în general spre ea se situează orientarea. De fapt, majoritatea experţilor Feng Shui s-au pus de acord că, atunci când casa ori clădirea este îndreptată spre o arteră foarte circulată, se creează un bun Feng Shui pentru locuinţă, care este în măsură să accepte energia Yang generată. Alte locuri ce pot reprezenta o mare sursă de energie Yang sunt panorama unui oraş, a unei pieţe sau a unui peisaj superb.

De aceea, pentru casele de pe versantul unui deal şi pe a căror fereastră se vede priveliştea unei văi în care se află un oraş, se foloseşte, de obicei, direcţia ferestrei ca orientare, iar calea de acces în casă este considerată direcţia de aşezare (din spate).

Factorul definitor este, aşadar, peisajul dominant. O vale frumoasă, cu un pâlc de pădure, este şi ea considerată un loc al energiei Yang. Pădurea găzduieşte multe fiinţe, dar şi plante şi copaci, care emit chi Yang, proaspăt, în cantităţi considerabile. Alt punct de reper ar fi un mare complex ori o clădire publică, unde se adună mulţi oameni, şi acesta fiind un loc cu energie Yang. Astfel de locuri atrag mulţi oameni, care sunt sursa activării acestui chi.

Dacă în apropierea casei voastre se găseşte o astfel de clădire, atunci şi aceasta s-ar putea califica drept direcţie de orientare. Dacă există o astfel de sursă de chi Yang în vecinătatea locuinţei şi există, în plus, o deschidere spre ea, atunci sigur aţi găsit direcţia de orientare a casei. Deschiderea poate fi uşa principală, o uşă glisantă sau o fereastră. Dacă nu există deschidere care să întâmpine chi-ul Yang, NU puteţi considera aceasta direcţia de orientare. Ţineţi minte că, pentru a califica un punct cardinal drept direcţie de orientare, trebuie să aveţi o uşă, o fereastră sau orice tip de deschidere prin care să pătrundă energia în casă. După ce identificaţi cu succes orientarea, puteţi practica Feng Shui-ul stelelor zburătoare cu încredere.

SITUAŢIA SPECIALĂ A APARTAMENTELOR

Este necesar ca locatarii de la bloc să ţină cont de faptul că, în stabilirea direcţiei de orientare a apartamentelor şi clădirilor în co-posesie, în determinarea diagramelor pentru îmbunătăţirea Feng Shui-ului din locuinţă, trebuie folosită direcţia de orientare a întregului bloc.

De aceea, dacă locuiţi într-un apartament, trebuie să analizaţi întotdeauna întreaga clădire şi să încercaţi să determinaţi direcţia de orientare a acesteia. Chiar şi aşa, în cazul anumitor blocuri, orientarea nu se poate determina foarte uşor. Exemple de clădiri a căror direcţie de orientare este greu de evaluat sunt cele cu parterul ocupat de parcări şi în care accesul la apartamente se face prin lifturi amplasate pe o latură a construcţiei. Sfatul meu în acest caz este să căutaţi locul cu un maxim de energie Yang. Dacă în vecinătatea clădirii există mai multe străzi, puteţi identifica artera cea mai largă şi cea mai circulată, ce constituie cea mai probabilă orientare, mai ales dacă există o uşă sau un anumit tip de deschidere îndreptată spre ea.

Pentru cei care locuiţi în blocuri-turn, este util de ştiut că, peste etajul 9, „direcţia de orientare“ a apartamentului nu mai este determinată de întreaga clădire, ci de direcţia cu cea mai amplă privelişte. De obicei, acest tip de apartamente au ferestre panoramice, lângă ele adunându-se familia în fiecare seară. Dacă apartamentul vostru e de acest fel, aceasta îi este orientarea.

Sursa articolului: Revista “Lumea Fengshui” Nr. 3 Pg. 34

0 Comments

Leave a Comment