2017/11/24 at 7:31 AM

O a treia caracteristică de care trebuie să ţineţi cont atunci când evaluaţi mediul exterior, după existenţa animalelor protectoare şi evitarea structurilor ce emană energii nocive, este prezenţa formaţiunilor de teren şi/sau a structurilor benefice.

Profitarea de energia benefică
Energia de acest fel aduce sănătate, prosperitate, armonie şi succes în toate proiectele pe care le întreprindeţi. De aceea, este de dorit să locuiţi într-o casă dintr-un mediu care emană acest tip de energie.

Formaţiuni de teren şi edificii care emană o energie benefică

 • Dealurile unduitoare. Dealurile cu pante line şi acoperite de vegetaţie comportă o energie pozitivă. Totuşi, deşi un asemenea mediu în sine este pozitiv, nu vă situaţi locuinţa în vârful dealului, pentru că, dacă sunteţi lipsiţi de protecţie, energia pozitivă adusă de deal nu se poate acumula şi deci nu poate aduce beneficii locatarilor.
 • Apa lină. Apa care curge liniştit şi scaldă blând o plajă nisipoasă comportă o energie benefică. Casele cu privelişte spre aceste formaţiuni de apă au un bun Feng Shui. Totuşi, reşedinţa nu ar trebui să se situeze la confluenţa dintre pământ şi mare. La punctul de întâlnire a acestora există o discontinuitate energetică, iar casele din zona acestei „rupturi” nu beneficiază de energia pozitivă din mediu, ci, dimpotrivă, pot fi „strivite” de conflictul energetic. Prin urmare, trebuie să vă asiguraţi că există o zonă-tampon de teren plat între casă şi apă.
 • Dumbrăvile şi pădurile. Plantele transmit o energie fastă. Casele situate lângă o dumbravă sau lângă o pădure, sau în mijlocul acestora, vor capta energia pozitivă a vegetaţiei. Aveţi grijă să existe un mic luminiş între copaci şi casă, pentru că, altminteri, copacii vor concura cu reşedinţa pentru energia pământului.
 • Parcurile şi grădinile. În mediul urban, parcurile şi grădinile îndeplinesc aceeaşi funcţie ca dumbrăvile şi pădurile, deşi au o energie mai slabă decât acestea din urmă.
 • Clădirile rotunde. Edificiile cu o formă circulară şi acoperişurile-cupolă emană o energie pozitivă. În general, structurile rotunde transmit energie benefică, iar cele colţuroase, energie distructivă. Atenţie: suprafaţa acoperişului trebuie să fie rotundă şi netedă, nu cu ţepi sau proeminenţe.
 • Terenurile şi clădirile care atrag energia vitală. Terenurile de joacă, creşele, grădiniţele şi alte zone în care sunt prezenţi copii atrag energia vitală. Locurile de retragere spirituală şi centrele de medicină alopată, dedicate îmbunătăţirii stării de sănătate într-o manieră prielnică, comportă şi ele o energie hrănitoare, la fel locurile în care se produc interacţiuni armonioase între oameni – cum ar fi centrele comunitare, complexele comerciale, bisericile, templele şi scuarurile. Grădinile de legume, livezile şi fermele în care animalele nu sunt crescute în vederea sacrificării sunt şi ele asociate cu forţele vieţii şi ale creşterii.

Obiecte ce emană o energie benefică

 • Fântânile şi bazinele mici. Fântânile, cascadele miniaturale şi bazinele mici comportă o energie pozitivă. Când concepeţi asemenea elemente decorative, aveţi grijă ca ele să nu copleşească reşedinţa. Orice obiect mai mare decât aceasta şi prea apropiat de ea va fura energia pământului, lăsând prea puţină pentru locatari. În plus, apa fântânii sau a cascadei miniaturale trebuie să curgă înspre casă, şi nu să se îndepărteze de ea.
 • Foişoarele, băile termale, platformele. Dacă au o formă rotundă, acestea pot atrage o energie benefică. Şi în acest caz, aveţi grijă ca aceste structuri să nu fie prea mari în comparaţie cu reşedinţa.
 • Cadranele solare, castroanele şi scăldătorile pentru păsări, ornamentele de grădină. Dacă acestea au o formă rotundă, pot emite o energie pozitivă. Când plasaţi aceste obiecte, aveţi grijă ca ele să nu creeze aglomeraţie în grădină sau în curte, blocând astfel energia pozitivă.

Cursuri de apă şi străzi ce emană o energie benefică

 • Apele calme, care curg lin. Râurile şi izvoarele liniştite comportă o energie benefică, mai ales dacă nu au maluri abrupte şi nu există obstacole în calea curgerii lor. Şanţurile şi canalele de irigaţie slujesc aceluiaşi scop. Efectul pozitiv este sporit dacă izvorul e şerpuitor. Însă, dacă buclele cursului de apă sunt bruşte, ele vor acţiona asemenea unui ştreang, „strangulând” casa.
 • Străzile ce prezintă curbe line. Străzile care se unduiesc uşor produc aceleaşi efecte ca râurile cu o curgere lină. Asemenea străzi pot, de asemenea, să echilibreze fluxul energetic sălbatic, rapid dintr-o anumită zonă. Este de dorit să locuiţi într-o casă către care arterele de acces sunt curbe, şi nu dispuse într-o reţea pătrată.
 • Rondurile. Acestea sunt benefice, pentru că nu sunt ascuţite, ca intersecţiile. În plus, intrările şi ieşirile din trafic se fac potrivit fluxului din cerc, fiind astfel sporite efectele pozitive ale structurii circulare. Totuşi, nu este recomandabil să locuiţi într-o casă adiacentă cu intrările în rond, pentru că întâlnirea dintre cele două tipuri de trafic agită prea mult energia.
 • Configuraţii specifice de râuri şi străzi. În general, râurile şi străzile uşor şerpuite transmit o energie pozitivă, bazinele aflate la confluenţa unor izvoare liniştite acumulează energia benefică, iar rondurile de circulaţie îmblânzesc energia tumultuoasă. De exemplu, este benefică o casă îmbrăţişată protector de două izvoare, una aflată în dreptul unui lac, precum şi o locuinţă protejată de partea concavă a curbei străzii.

Uneori, locaţiile favorabile şi cele nefavorabile se găsesc una lângă cealaltă, aşadar trebuie să examinaţi cu atenţie dispunerea străzilor pentru a le distinge pe cele bune de cele rele. Ar fi bine să faceţi excursii de lucru în mediul urban, cel suburban şi cel rural. Cu cât veţi avea mai multă experienţă de teren, cu atât veţi fi mai competenţi în evaluarea Feng Shui-ului din mediul exterior. Şi nu uitaţi: dacă spaţiul înconjurător nu este propice, nu are sens să continuaţi cu analiza locului în sine.

0 Comments

Leave a Comment