2017/11/24 at 7:44 AM

După ce aţi constatat că sunteţi mulţumiţi de Feng Shui-ul din împrejurimile casei, următorul pas este să analizaţi mediul interior al edificiului, adică forma locuinţei, aspectul său general, planul arhitectural şi detaliile arhitectonice de interior.

În evaluarea mediului interior, este bine să începeţi cu acele aspecte care sunt cel mai dificil de modificat: forma şi aspectul general al casei. Dacă aceste elemente nu sunt favorabile, nu are sens să mai continuaţi consultaţia.

Forma clădirii
În alegerea formei casei, trebuie să vă ghidaţi după trei principii: stabilitate, echilibru şi netezimea suprafeţei. O casă cu aceste trei caracteristici vă va aduce armonie, sănătate, prosperitate şi noroc.

Stabilitatea. O casă are formă stabilă dacă părţile sale componente sunt susţinute de elemente cu aspect rezistent şi niciunul dintre niveluri nu este semnificativ mai mare decât celelalte. De asemenea, o casă este stabilă dacă etajele superioare se sprijină pe o fundaţie solidă. Un corolar al acestei reguli este că reşedinţele ridicate pe stâlpi de lemn şi piloni sunt instabile din perspectiva Feng Shui, chiar dacă au o structură de rezistenţă sigură.

Echilibrul. O casă este echilibrată dacă nu are o formă neregulată.

Netezimea suprafeţei. Aceasta este determinată de absenţa structurilor dure şi proeminente, inclusiv camere suspendate la etajele superioare, acoperişuri triunghiulare prea înclinate, lucarne ieşite în afară, precum şi turnuri şi hornuri înalte. Firidele mici, ferestrele pe rotondă şi jardinierele acoperite cu grilaj sunt excluse din această categorie, deoarece spaţiul pe care îl ocupă este mic în raport cu casa. Porţiunile proeminente captează energia negativă şi o cantonează în interiorul locuinţei. Uneori, este posibil ca forma reşedinţei să nu fie evidentă atunci când vă plimbaţi prin ea. Trebuie să analizaţi planul arhitectural al casei şi, dacă se poate, să vă uitaţi la reşedinţă dintr-un punct mai înalt din apropiere.

Aspectul general al clădirii
Aspectul general al casei poate afecta Feng Shui-ul acesteia. De exemplu, reşedinţele ce arată ca nişte cazărmi, forturi sau unelte ale distrugerii sunt asociate cu violenţa şi moartea. Casele înconjurate de piloni dau impresia că locuinţa în sine şi locatarii săi sunt îngrădiţi, întemniţaţi. De obicei, aceste case generează probleme financiare şi obstacole în proiectele de afaceri. Casele ce par apăsate de un obiect mare sau acoperite cu un capac sunt asociate cu greutăţi în concretizarea obiectivelor personale şi a celor de afaceri. Casele care par „ciopârţite” în secţiuni diferite pot predispune la rupturi în relaţii. De asemenea, acestea au tendinţa de a-i izola pe locatari unul faţă de celălalt.

În general, casele cu o formă şi un proiect arhitectural mai tradiţionalist sunt cele mai stabile şi echilibrate, iar reşedinţele realizate conform noilor principii arhitecturale, elaborate, au de regulă forme asociate cu un Feng Shui nefast. Ar fi bine să începeţi să analizaţi diverse case şi aspectul lor general. Uitaţi-vă la casele din oraşul vostru şi studiaţi cărţi şi reviste despre proiectarea de reşedinţe. Asemenea publicaţii vă vor oferi informaţii despre perspectivă, planul arhitectural, secţiuni pe verticală şi elemente arhitecturale detaliate. Vedeţi dacă puteţi identifica locuinţele cu Feng Shui fast şi nefast pe baza formei şi aspectului lor general. După ce veţi fi parcurs una sau două cărţi pe acest subiect, ar trebui să fiţi capabili să apreciaţi Feng Shui-ul unei case, raportat la forma şi aspectul ei.

Planul arhitectural
Planul arhitectural prezintă dispunerea camerelor, a holurilor, uşilor, ferestrelor şi scărilor. Când evaluaţi planul arhitectural, trebuie să analizaţi în primul rând dispunerea încăperilor. Dacă ele sunt partiţionate în mod neregulat, sau dacă nivelurile casei se suprapun, fiindu-vă dificil să vă daţi seama la ce etaj vă aflaţi, acesta este un motiv suficient pentru a respinge casa în chestiune.

În al doilea rând, trebuie să vă faceţi o idee cu privire la frecvenţa utilizării fiecărei zone din casă. În general, intrările, scările şi coridoarele sunt folosite frecvent, pentru că reprezintă puncte de trecere. Într-o gospodărie tipică, dormitoarele, bucătăria şi livingul sunt şi ele utilizate frecvent. Ar trebui să vă asiguraţi că aceste zone cu „trafic intens” au un Feng Shui pozitiv.

Planul arhitectural ar trebui să fie primul lucru pe care să-l luaţi în calcul atunci când evaluaţi interiorul unei case. Iată câteva principii după care să vă ghidaţi pentru alegerea unui aranjament benefic în ceea ce priveşte dispunerea camerelor dintr-o clădire:

 • Uşa din faţă şi cea din spate nu trebuie să fie în linie dreaptă, căci, în cazul contrar, orice energie benefică ce va intra pe uşa principală va ieşi imediat prin spate.
 • Nivelurile din interiorul clădirii trebuie să fie bine definite. Etajele neregulate pot genera o circulaţie dezechilibrată a energiei.
 • Forma camerelor nu trebuie să fie prea neregulată, fiindcă spaţiul neregulat transformă energia pozitivă într-una distructivă.
 • Nu ar trebui să existe în locuinţă coridoare lungi şi întunecoase. Asemenea holuri comportă energii negative.
 • Ferestrele nu trebuie să fie prea mari, pentru că, altminteri, vor permite intrarea în casă a energiei dăunătoare şi ieşirea înceată, dar sigură, a energiei benefice.
 • Sunt ideale plafoanele plate sau în cupolă, care permit o circulaţie lină a energiei. Tavanele neregulate, pe de altă parte, restricţionează fluxul energiei pozitive, ducând la acumularea de energie distructivă.
 • Tavanele nu ar trebui să fie prea înalte, pentru că energia benefică se rarefiază într-o cameră cu plafonul prea înalt.
 • În camerele utilizate frecvent ar trebui să existe suficientă lumină naturală.
 • Uşile dormitoarelor, camerelor de lucru şi birourilor de acasă nu trebuie să se afle în faţa scărilor sau a unei uşi de ieşire din locuinţă.
 • Este de preferat ca scara să nu fie faţă în faţă cu uşa principală.
 • Nivelurile acoperişului din diversele părţi ale casei nu trebuie să fie prea dezechilibrate.

Intrările. Energia intră şi iese prin aceste căi de acces. Intrările cu un Feng Shui pozitiv vor stimula circulaţia energiei benefice, atenuând, disipând sau blocând energia distructivă. Prin urmare, ele pot îmbunătăţi starea de sănătate, averea şi relaţiile interpersonale ale locatarilor.
Pe de altă parte, intrările ce transmit un Feng Shui nefast pot să blocheze circulaţia energiei benefice, să o transforme pe aceasta în energie „negativă” şi să o lase să scape din casă. Mai mult, pot capta energia distructivă într-o anumită zonă, şi astfel locatarii vor fi năpăstuiţi de boli, faliment şi rupturi în relaţii.

Unele case au intrări cu un plafon ce se extinde către nivelurile superioare ale clădirii. Acest tip de intrare tinde să disipe energia benefică, lăsând cantităţi insuficiente de energie pozitivă să pătrundă în restul casei. În plus, lasă etajele superioare (unde, de obicei, se află dormitoarele) neprotejate, fiindcă energiile negative din afara casei pot circula direct către aceste niveluri.

Coridoarele. Coridoarele reprezintă canale energetice, deoarece fac legătura între diversele părţi ale casei. Coridoarele cu un Feng Shui pozitiv pot să distribuie forţele pozitive şi să le disperseze pe cele negative. Pe de altă parte, holurile cu un Feng Shui negativ pot să neutralizeze energia benefică sau chiar să o transforme în energie nocivă şi să cantoneze acest tip de energie în interiorul casei.

Scările. Scările reprezintă şi ele canale energetice, deoarece leagă diversele niveluri ale unei case. Cele cu un Feng Shui favorabil pot să amplifice energia benefică şi să o neutralizeze pe cea nocivă, în timp ce scările cu un Feng Shui nefast pot restricţiona fluxul forţelor pozitive, transformându-le în energii dăunătoare. Iată cam ce tipuri de scări sunt asociate cu un Feng Shui nefavorabil:

 • Scările în spirală transformă energia pozitivă într-una negativă, fiindcă o forţează să se deplaseze ca un vârtej la urcare şi la coborâre. Scara în spirală este definită drept cea care realizează cel puţin o rotaţie completă. Cu cât este mai îngustă, cu atât este mai nocivă.
 • Şi scările înguste pot să transforme energia pozitivă într-una negativă. Atunci când este îngrămădită într-un spaţiu îngust, energia este agitată, asemenea apei care curge printr-un defileu strâmt.
 • Scările lungi şi abrupte comportă şi ele o energie distructivă. În cazul acesta, energia năvăleşte în jos cu o viteză fantastică, „inundând” etajele inferioare. În plus, din cauza înclinării prea mari, este dificil ca energia pozitivă să ajungă la nivelul superior.
 • Scările aflate în faţa unei intrări permit energiei nocive să intre în casă şi să se deplaseze nestingherit către etajele superioare.
 • De asemenea, scările întunecoase acumulează o energie nesănătoasă, a dezintegrării.

Iată şi tipurile de scări care contribuie la crearea unui Feng Shui de bun augur:

 • Scările late şi nu foarte înalte permit o deplasare blândă a energiei între diversele niveluri ale casei.
 • Scările bine iluminate permit energiei pozitive a luminii solare să pătrundă în casă.
 • Scările care se termină cu paliere ample permit energiei să-şi încetinească fluxul înainte de a pătrunde în diversele încăperi. În plus, ele ajută la disiparea şi slăbirea energiei distructive, făcând să se acumuleze în încăperi energie pozitivă.

0 Comments

Leave a Comment