2017/11/24 at 7:43 AM

Adaptabilitatea Feng Shui-ului oferă practicanţilor multe posibilităţi noi şi incitante, odată ce încep să aprofundeze această străveche ştiinţă a spaţiului.

Dacă includeţi Feng Shui-ul printre instrumentele voastre de management, vă afl aţi într-o ligă selectă. Mulţi dintre magnaţii, politicienii şi directorii de companii asiatici procedează şi ei astfel (chiar dacă puţini o recunosc deschis), şi cu mare succes. În ultimii ani, această ştiinţă străveche a spaţiului a căpătat un tot mai mare respect şi a câştigat rapid în popularitate. Astăzi, este admisă drept factor vital în succesul fi rmelor de orice anvergură. LILLIAN TOO vă dezvăluie nişte moduri uşoare şi rapide de a utilizaFeng Shui pentru a vă dezvolta afacerea.

Ce poate face Feng Shui pentru compania voastră?

1. Vă poate spori încasările…

CUM? Lipiţi trei monede ale împăraţilor, legate între ele cu şnur roşu, de registrul de comenzi, facturiere sau casele de marcat. Monedele simbolizează şansa de noi venituri, în timp ce şnurul roşu le activează cu energie Yang.

Combinaţia de chi Yang şi simbolistică norocoasă creează un Feng Shui excelent. Puteţi creşte volumul vânzărilor şi etalând un abac, un usturoi auriu sau un crab pe masa de lucru a directorului general sau executiv. Abacul şi usturoiul auriu înseamnă că „aveţi bani de numărat“, în timp ce crabul vă ajută să luaţi întotdeauna decizii strategice fericite. Va fi de mare ajutor pentru cei ce activează în marketing.

2. Vă poate spori profiturile…

CUM? Generaţi şansa creării de avere la birou, aşezând corect simboluri activatoare ale bogăţiei precum oala cu aur, cutia cu pepite, coşul cu bancnote, ca şi mai multe corăbii aurii care să navigheze, simbolic, în portul vostru, aducându-vă mult aur şi avere. Utilizând simbolurile generatoare de bogăţie, veţi obţine rezultate foarte rapide.

De obicei, efectul se face simţit imediat. Eu prefer să creez un „port“ pe o masă specială, lângă biroul meu, pentru a simboliza o întreagă flotă de corăbii aducătoare de bogăţie ce navighează în direcţia mea. Mă asigur mereu ca navele să „plutească“ spre mine dinspre o direcţie personală propice.

3. Poate favoriza progresul constant al firmei voastre…

CUM? Creaţi la birou şansa dezvoltării, amplifi când sheng chi-ul sau energia de creştere din sediul vostru. Nu uitaţi că firmele care stagnează, până la urmă, dispar. De aceea, aveţi mereu grijă ca sectorul ce guvernează şansa dezvoltării în biroul vostru să fie cercetat cum trebuie, înainte de a amenaja zona respectivă. Foaierul constituie intrarea din faţă a sediului vostru, deci folosiţi busola şi măsuraţi, de aici, direcţia de orientare a uşii. Acest pas se aplică nediferenţiat tuturor tipurilor de sedii. După aceea, ţineţi cont de următoarele:

 • Dacă aveţi ca direcţie de orientare NORDUL, atârnaţi de plafonul foaierului, în centru, clopoţei de vânt din metal. Nu ţineţi aici cristale sau obiecte ceramice!
 • Dacă aveţi ca direcţie de orientare SUDUL, aşezaţi o plantă sănătoasă şi rezistentă (dintr-un soi cu frunze rotunde, cerate) în foaier.
 • Dacă aveţi ca direcţie de orientare ESTUL ori SUD-ESTUL, amenajaţi în foaier un mic detaliu de Apă. Lichidul trebuie să fie permanent în mişcare. Nu ţineţi aici niciun obiect metalic, cum ar fi clopoţeii de vânt sau cei obişnuiţi.
 • Dacă aveţi ca direcţie de orientare VESTUL sau NORD-VESTUL, aşezaţi în holul de intrare o geodă mare de cristal, ideal fiind ametistul cu formaţiuni cristaline ample. Aveţi grijă ca iluminarea din această zonă să nu fie excesivă.
 • Dacă aveţi ca direcţie de orientare NORD-ESTUL ori SUD-VESTUL, aşezaţi un corp de iluminat puternic în holul de intrare, ideal fi ind un candelabru de cristal. Nu ţineţi aici obiecte metalice şi niciun fel de plantă.

4. Vă poate extinde baza de clienţi, crescându-vă reputaţia…

CUM? Din perspectiva Feng Shui, pentru lărgirea bazei de clienţi, trebuie să „faceţi un nume“. Vă puteţi spori reputaţia prin intermediul unei campanii publicitare agresive, dar aceasta trebuie completată printr-o măsură Feng Shui specială. Cu ajutorul busolei, localizaţi sectorul sudic şi aşezaţi aici imaginea bun augur a unui cal.

Calul simbolizează chi-ul Yang, ţinând totodată de elementul Foc, refl ectă gloria corespunzătoare sectorului de miazăzi. Calul de bun augur poate fi cel de paradă, care aduce aur, sau cel al victoriei, este mai iute decât rândunica. Oricare dintre aceştia va energiza sectorul sudic, aducând o excelentă reputaţie companiei. Multe fi rme mari de decor interior au cunoştinţe de Feng Shui recomandă dispunerea superbului cal în recepţia sediului, atrăgând astfel, în mod discret, un chi puternic în incinta firmei.

Cum poate Feng Shui să sporească productivitatea?

1. Ridică moralul angajaţilor,crescând astfel productivitatea…

CUM? Există diverse moduri de utilizare a Feng Shui-ului pentru a îmbunătăţi moralul salariaţilor şi productivitatea. Dintre acestea, două metode au trecut proba timpului, toate companiile şi sediile de birouri putând benefi cia de ele, dacă nu pentru altceva,atunci pentru a crea un mediu mai stimulent de muncă. Atunci când starea de spirit şi productivitatea sunt scăzute, pagubele companiei cauzate de erori umane pot fi substanţiale, în schimb, dacă moralul este bun, nivelul productivităţii creşte simţitor!

 • Prima metodă presupune să faceţi puţină cercetare înainte de a angaja noi salariaţi, introducându-i în echipa deja existentă. Cunoscând zodia fiecărui nou „recrut“, îi puteţi verifi ca instantaneu „compatibilitatea“ cu personalul mai vechi. Utilizarea afi nităţilor astrologice în determinarea compatibilităţii vă va garanta raporturi armonioase între angajaţi, deci impuneţi-vă să verificaţi zodia chinezească a tuturor salariaţilor.
 • A doua metodă este să poziţionaţi fiecare membru al echipei de manageri conform direcţiilor personale propice. De obicei, este vorba de direcţia personală sheng chi, bazată pe formula KUA.

Dacă nu cunoaşteţi această formulă, ar fi bine să vă documentaţi, căci ea vă arată direcţiile faste şi nefaste pe baza datei de naştere şi sexului. După ce vă veţi afl a numărul KUA, vă veţi cunoaşte punctele cardinale norocoase şi ghinioniste. Dacă fiecare membru al colectivului se va aşeza de aşa manieră încât să îşi poată exploata direcţiile bune, este imposibil ca la birou să nu existe armonie.Dacă aveţi nevoie de garanţii suplimentare şi doriţi să nu apară nicio altercaţie între angajaţi, dispuneţi un bol cu mere roşii la birou.

2. Reduce numărul demisiilor, creând astfel o forţă de muncă stabilă…

CUM? Stabilitatea relaţiilor dintre angajaţi vă garantează că nu vor apărea la locul de muncă negativismul sau comploturile dăunătoare. Cea mai frecventă cauză a demisiilor în număr mare o constituie atmosfera nefericită de la birou. Tensiunile, neînţelegerile şi altercaţiile sunt provocate, de regulă, de un chi predominant stagnant sau mult prea agresiv. Există mai multe remedii Feng Shui ce pot îmbunătăţi rapid energia, readucând bunăvoinţa între salariaţi.

 • Prima măsură, dacă în mediul de la birou îşi fac apariţia tensiunile şi certurile, este să amplifi caţi chi-ul elementului Foc la locul de muncă. Zugrăviţi un perete în roşu, vopsiţi fi şetele în această culoare sau, pur şi simplu, sporiţi gradul de iluminare a biroului. Plusul de energie de Foc va suprima steaua problematică a discordiei, indiferent de poziţia ei.
 • Următoarea metodă de reducere a tensiunilor de la birou este să achiziţionaţi un cocoş cu aspect fi oros şi de dimensiuni considerabile. Potrivit maeştrilor taoişti, cocoşul are capacitatea de a „ciuguli“ toate disputele meschine şi intrigile.
 • În sfârşit, dacă doriţi, încercaţi să descoperiţi sectorul stelei 8 a muntelui în cadrul sediului. Măsura se bazează pe şcoala Feng Shui a stelelor zburătoare. După ce localizaţi steaua 8 a muntelui, aşezaţi un cristal mare de cuarţ sau un bolovan în zona respectivă. Este cel mai puternic remediu pentru energia de certuri.

3. Ameliorează sănătatea forţei de muncă, reducând cheltuielile medicale şi absenteismul salariaţilor…

CUM? Dacă nu vă veţi îngriji cum se cuvine de sănătatea angajaţilor, compania va pierde, pe termen lung. Abordarea Feng Shui a sănătăţii este una preventivă, ce presupune să utilizaţi practica vântului şi a apei astfel încât angajaţii să nu se mai îmbolnăvească. Atunci când la birou există un Feng Shui propice sănătăţii, în afară de o răceală sau un guturai ocazional, salariaţii nu vor cădea pradă virozelor şi infecţiilor.

 • Cea mai efi cientă metodă Feng Shui de asigurare a sănătăţii la locul de muncă este să determinaţi poziţia stelei 8 a muntelui în diagrama de stele zburătoare a sediului. Activaţi această stea a sănătăţii cu ajutorulunui tablou cu munţi SAU aşezând o geodă de cristal în apropiere.
 • Importantă este şi actualizarea anuală şi lunară a Feng Shui-ului, în care trebuie să ţineţi cont de poziţia stelei bolilor. Anul acesta, de exemplu, steaua îmbolnăvirilor se află în sud-est, deci persoana aşezată în colţul sud-estic al sediului vostru va fi afectată de perturbarea menţionată. Remediul îl constituie dispunerea unui Wu Lou metalic sau a unor clopoţei de vânt metalici cu 6 tije în SE. În 2007, steaua bolilor va zbura în centrul diagramei, afectând astfel pe toată lumea. Atunci, remediul va fi să mutaţi clopoţeii de vânt în centrul sediului.
 • Faceţi sediul să emane o energie vitală care să îi determine pe salariaţi să dorească a-şi petrece timpul acolo, datorită senzaţiei plăcute care se creează. Companiile, ca şi oamenii, pot să obosească şi să se îmbolnăvească dacă chi-ul se învecheşte ori stagnează. Feng Shui reface sănătatea şi spiritul oricărei fi rme, dacă aceasta îşi insufl ă o doză enormă de energie umană fericită, organizând o petrecere la fiecare sfârşit de an. Aşa oinfuzie de energie Yang constituie una dintre cele mai bune măsuri protectoare împotriva ghinionului de îmbolnăviri.

Studii de caz Feng Shui în afaceri

CAZUL 1: Întârzierea plăţilor la o firmă de import-export

O binecunoscută companie de import-export avea un superb cal Tang expus în sala de conferinţe, acest cal fi ind frecvent admirat de vizitatori. Totuşi, atunci când un nou director general a chemat un decorator de interioare pentru reamenajări şi o schimbare la faţă a sediului, calul a fost scos din sala de conferinţe şi mutat pe un coridor.

Peste şase luni, directorul a avut o gravă altercaţie cu patronul, în urma căreia a părăsit fi rma. Patronul a chemat un consultant de Feng Shui profesionist, care a sugerat că era necesară energia de Metal în sala de conferinţe, pentru a evita întârzierea plăţilor şi pierderea clienţilor. Plimbându-se pe coridorul din afara sălii, consultantul a sugerat readucerea calului Tang în respectiva încăpere. „Calul acesta este numai bun“, i-a spus consultantul patronului, care, gândindu-se la ultimele şase luni, a realizat că, în intervalul cât calul lipsise din sala de conferinţe, nivelul vânzărilor scăzuse dramatic, iar recuperarea plăţilor datorate firmei se făcea permanent cu întârziere. Calul Tang a fost imediat reintrodus în sală.

Notă: Deşi Metalul nu este un panaceu pentru orice problemă de Feng Shui, el era necesar în acest caz, pentru a evita întârzierile şi a activa şansa de creştere a încasărilor. În alte cazuri, remediul poate fi diferit. Corect aplicat, Feng Shui-ul poate contribui enorm la dezvoltarea unei companii.

CAZUL 2 : Zona de depozitare a unei firme de imobiliare

Am oferit, odată, consultanţă unei agenţii imobiliare. Le-am spus responsabililor că două dintre încăperile sediului, ocupate de directorul de marketing şi directorul general, nu trebuiau utilizate ca birouri, ci ca spaţiu de depozitare, fi ind grav perturbate. Angajaţii ce ocupau camerele respective nu puteau rămâne mult timp în cadrul companiei. Mi s-a spus

atunci că aceste birouri rămâneau permanent vacante, rolurile administrative respective fi ind îndeplinite mereu de o altă persoană. Cei care le deţinuseră fie plecaseră rapid din companie, după o scurtă perioadă de activitate, fie se îmbolnăviseră grav.

Notă: Companiile atrag foarte multe cheltuieli dacă utilizează zonele grav perturbate. Angajaţii ce ocupă astfel de sectoare ar putea, pe lângă eventualitatea unor afecţiuni uşoare şi a unei senzaţii de letargie, să dezvolte chiar boli mai grave. De aceea, când planifi caţi utilizarea spaţiului sau aveţi în plan o extindere, trebuie să ţineţi cont mereu de analiza Feng Shui. Este esenţial să minimizaţi efectele negative ale zonelor perturbate şi să le activaţi pe cele faste

Tags: , , ,

Related Article

0 Comments

Leave a Comment