2017/11/19 at 4:13 PM

Atunci când vine vorba să vă amenajaţi grădina, ca şi în cazul interiorului locuinţei, trebuie să priviţi diversele forme ca pe nişte simboluri ale elementelor şi să ţineţi cont de interrelaţiile dintre ele, în aşa fel încât să nu provocaţi dizarmonii energetice. Vă vom prezenta mai jos principalele repere după care trebuie să vă ghidaţi în acest sens.

Modul în care relaţionează diversele forme şi contururi din grădină are o pondere importantă în ceea ce priveşte echilibrul de care se bucură spaţiul verde, şi aceasta pentru că formele sunt asociate celor cinci elemente şi au, prin urmare, implicaţii Feng Shui.

Există cinci forme de bază asociate cu cele cinci elemente şi, atunci când este vorba despre designul grădinii, ele pot fi aplicate atât la plante şi copaci, cât şi la garduri-vii, ziduri şi alte structuri create de mâna omului.

Forma pătrată
De regulă, formele pătrate sunt considerate de foarte bun augur, pentru că înlesnesc suprapunerea grilei Lo Shu şi a octogonului Pa Kua peste planul locuinţei sau al grădinii şi pentru că nu prezintă niciun fel de colţuri lipsă.

Formele pătrate sunt asociate elementului Pământ şi simbolizează stabilitatea şi siguranţa. Curţile, precum şi spalierele de această formă sunt considerate, ca atare, aducătoare de noroc, mai ales dacă se întâmplă ca ele să fie poziţionate în sectoarele de Pământ ale grădinii, adică sud-vest şi nord-est.

Totuşi, trebuie neapărat să reţineţi că elementele Pământ şi Apă nu se prea împacă (în ciclul distructiv al elementelor, Pământul nimiceşte Apa), aşa încât iazurile sau piscinele de formă pătrăţoasă nu sunt recomandabile, pentru că prezintă o dizarmonie energetică.

Pe de altă parte, din moment ce Focul alimentează Pământul, dispunerea unor lumini într-o curte de formă pătrată va spori norocul pe care îl aduce aceasta locatarilor. La fel, formele triunghiulare sunt în armonie cu cele pătrate, pentru că şi ele, ca şi lumina, reprezintă Focul.

Forma circulară
Formele circulare şi cele rotunjite corespund elementului Metal, adică şi aurului, şi mai simbolizează norocul venit din cer, de aceea sunt foarte îndrăgite de către chinezi. Însă, atunci când le folosiţi în amenajarea grădinii, plasaţi-le la locul potrivit şi aveţi grijă să se armonizeze cu celelalte forme şi elemente.

Iazurile, curţile şi straturile de flori de formă circulară se potrivesc în sectoarele nord-vestic şi vestic ale grădinii. Totuşi, cantitatea de noroc adusă de acestea diferă.

Iazurile. Într-un iaz de formă rotundă se combină elementele Metal şi Apă, care sunt în armonie, pentru că Metalul produce Apa. Ca atare, această combinaţie de bun augur va aduce un noroc fantastic dacă este plasată în sectorul de Apă al grădinii, adică în nordul ei.

Curţile. O curticică rotundă, dacă este pavată cu materiale de Pământ (gresie, cărămizi, ciment etc.), reprezintă o combinaţie a elementelor Metal şi Pământ – şi aceasta fiind norocoasă, pentru că Pământul produce Metalul în ciclul productiv al celor cinci elemente. Aici Metalul are de câştigat, aşa încât acest tip de structură va fi excelent în sectoarele de Metal, adică în vest şi nord-vest. În aceeaşi ordine de idei, dacă vreţi să pavaţi anumite porţiuni din grădină, asiguraţi-vă că materialele folosite se armonizează cu elementele ce corespund zonelor respective.

Straturile de flori. În cazul acestora, forma rotundă nu este una prea fericită, pentru că astfel are loc o alăturare a Metalului şi Lemnului, iar primul îl distruge pe cel din urmă. Drept consecinţă, plantelor răsădite în straturi circulare, mai ales dacă se află în colţurile de Metal (vest şi nord-vest), nu le va merge prea bine. Totuşi, pentru a contracara efectul nociv al Metalului în acest caz, puteţi dispune lumini (care reprezintă Focul) în straturile respective de flori.

O altă modalitate fericită în care puteţi folosi forma rotundă este în cazul meselor rotunde de grădină, confecţionate din materiale ce corespund elementului Pământ (piatră, marmură, granit etc.), pentru că şi aici, ca mai sus, se combină Metalul cu Pământul.

La fel, o arcadă semicirculară din cărămizi aduce noroc dacă este plasată în nord-vestul sau în vestul grădinii. (Există totuşi şi opinia că formele semicirculare sunt nefavorabile, pentru că reprezintă ceva incomplet.)

Forma dreptunghiulară
Această formă este asociată cu Lemnul şi este considerată de foarte bun augur, mai ales dacă este dispusă pe verticală, acest lucru sugerând creşterea, ascensiunea. Lemnul mai simbolizează şi puterea, succesul perpetuu. În grădină, în cazul straturilor de flori această formă este foarte indicată, pentru că atât florile şi culoarea verde, cât şi forma dreptunghiulară reprezintă Lemnul, prin urmare acest element va fi fortifiat, iar plantele vor prospera.

Forma triunghiulară
Forma triunghiulară simbolizează energia de Foc, care este foarte yang şi, prin urmare, nu este bine să existe în exces. Totuşi, dacă este utilizată în doze mici, sporeşte şansele de succes şi este foarte eficientă atunci când e folosită în partea de sud a grădinii. De asemenea, pe timpul iernii, această formă este foarte bună şi pentru sectoarele de est şi sud-est, pentru că simbolizează energia yang, ce aduce căldura necesară lemnului pentru a se dezvolta. Prin urmare, copacii şi tufele de formă triunghiulară vor fi considerate de bun augur în cele două sectoare menţionate mai sus.

Reţineţi totuşi că, în ciclul distructiv al elementelor, Focul nimiceşte Metalul, aşa încât este de dorit ca formele triunghiulare să nu fie întâlnite în sectoarele de Metal, adică vest şi nord-vest, mai ales dacă aici se află intrarea în locuinţă.

Contururile şerpuite
Formele ondulate şi liniile şerpuitoare ţin de elementul Apă şi sunt de bun augur în colţul ce-i corespunde acesteia (adică în nord) şi în sectoarele de Lemn (est şi sud-est), pentru că Lemnul este produs de Apă în ciclul elementelor. În est, ele pot simula şi „dragonul verde” aducător de noroc. Sugerând Apa, care este crucială pentru dezvoltarea plantelor, contururile unduitoare pot fi folosite cu încredere în conceperea unui design armonios şi de bun augur pentru grădina voastră.

Sursa articolului: Lillian Too, „Ghidul complet ilustrat de Feng Shui pentru grădini”, Pro Editură şi Tipografie, 2007

0 Comments

Leave a Comment