2017/11/19 at 4:12 PM

De Crăciun, ne îndreptăm atenţia spre ÎNGERI, cei care se manifestă sub formă umană, cu aripi şi chipuri de o frumuseţe rară. Cel mai faimos înger din Biblie este Gavril, renumit printre creştini ca solia apărută Fecioarei Maria pentru a-i vesti că va fi mama lui Mesia, că îi va da naştere lui Iisus Hristos. Foarte cunoscuţi sunt şi arhanghelul Mihail, îngerul războinic de care se vorbeşte în Vechiul Testament, şi, desigur, îngerul căzut care avea să devină simbolul întunericului.

Cuvântul „înger” provine din grecescul „angelos”, care înseamnă „solie, mesager”. În Biblie există multe referiri la îngeri. De fapt, ei sunt menţionaţi de 108 ori în Vechiul Testament şi de 165 de ori în Noul Testament. Cu timpul, ideea de îngeri păzitori s-a dezvoltat şi s-a înrădăcinat, în ultimii ani multă lume începând să privească fiinţele angelice drept entităţi spirituale puternice, care au grijă de noi.

Uneori, îngerii sunt zugrăviţi ca heruvimi, copilaşi cu aripioare mici, dar de cele mai multe ori sunt înfăţişaţi ca adulţi. „Aripile” lor rămân nevăzute, mai puţin în apariţiile lor din arta medievală, iar de-a lungul veacurilor îngerii au devenit subiecte incredibil de îndrăgite pentru artiştii oricărui gen. În ultimii ani, ei au reapărut în forţă, iar de Sărbători gândurile noastre se îndreaptă spre îngerii care se pun în vârful pomului de Crăciun, aducând speranţa, fericirea, binecuvântările şi protecţia şi celebrând naşterea lui Hristos cu peste 2000 de ani în urmă.

Se crede că îngerii apar anumitor oameni, îmbrăcând forme umane de o frumuseţe extraordinară, deşi adeseori nu sunt recunoscuţi imediat drept fiinţe angelice. Unii dintre ei zboară, unii se fac nevăzuţi, iar alţii se înalţă din focurile sfinte. Îngerii sunt descrişi ca fiind puri, strălucitori şi orbitori, de obicei cufundaţi în lumină. Cea mai veche percepţie despre îngeri presupunea că aceştia sunt supraoameni.

Îngerii din Biblie
În Vechiul Testament, în referirile la îngeri, aceştia sunt rareori descrişi direct, dar îi găsim menţionaţi în dese ocazii. Există referiri la armate de îngeri înconjurând o cetate. Sunt versete ce descriu îngerii înfăptuind o serie întreagă de lucrări, toate în slujba lui Dumnezeu. Datoria lor a fost dintotdeauna aceea de a transmite mesaje de iubire, profeţii, avertismente şi sfaturi din partea Domnului.

În Noul Testament, mai precis, în Evanghelia după Matei (28:3) şi cea după Luca (24:4), stă scris despre un înger a cărui înfăţişare „era ca fulgerul” şi care a dat la o parte piatra de pe mormântul lui Hristos.

Sunt îngerii fiinţe sfinte?
Din Scripturi, reiese ideea că îngerii sunt fiinţe sfinte puternice, hărăzite cu înţelepciune şi cunoaşterea tuturor celor de pe Pământ. Ei sunt o unealtă a puterii lui Dumnezeu, înfăptuind voia Sa. Îngerii se arată anumitor oameni şi chiar unor întregi popoare, pentru a anunţa ce li se va întâmpla, fie că este de bine sau de rău. În Biblie, îngerii au profeţit naşterea lui Iisus, a lui Isaac, a lui Samson etc. Tot ei au prezis distrugerea Sodomei, şi un înger a fost trimis să îi apere pe evrei în exodul lor din Egipt.

Îngerii păzitori
Astăzi, de cele mai multe ori, ne gândim la îngerii noştri păzitori. Noţiunea că fiecare are un înger al lui a devenit extrem de îndrăgită şi răspândită. Ideea că avem propria noastră călăuză spirituală s-a născut după îngerii din Biblie, deci îngerii păzitori sunt priviţi drept fiinţe spirituale, trimise de Dumnezeu pentru a avea grijă de absolut fiecare membru al spiţei omeneşti, pentru a ne proteja de pericole, a ne preveni cu privire la dezastrele imediate şi a ne îndepărta de rău.

Conceptul de îngeri păzitori nevăzuţi, dar prezenţi în vieţile noastre, există în orice cultură. Uneori, ei sunt şi recunoscuţi doar de o elită anume.

De la începuturile tuturor timpurilor, îngerii păzitori au adus solia divină omenirii. Uneori, mesajele sunt avertismente cu privire la un pericol iminent, uneori ne aduc instrucţiuni pentru a şti ce să facem într-o anumită situaţie, iar alteori îngerii ne stau pur şi simplu alături, apărându-ne de forţele duşmane. Sunt şi cazuri când ne vestesc mari bucurii.

Ideea îngerilor păzitori este, desigur, doar o ipoteză. Sunt oameni care cred în ei cu tărie şi alţii ce rămân eterni sceptici. De ce avem nevoie de îngeri păzitori? Un răspuns simplu este: unii avem, iar alţii nu.

Dacă avem credinţă într-un mare protector, un Dumnezeu protector, ca să spunem aşa, atunci cu siguranţă că El ne poate vorbi şi poate veghea asupra noastră în orice fel doreşte, fie direct, printr-un rug aprins, prin vise ori viziuni, fie prin spiritele noastre călăuzitoare sau îngerii noştri păzitori.

Există îngerii cu adevărat?
Este imposibil să dovedim că îngerii există, tot aşa cum nimeni nu poate dovedi inexistenţa lor. Deoarece sunt nevăzuţi, şi totuşi capabili de a se manifesta în forme fizice, de-a lungul veacurilor şi chiar în trecutul apropiat, al ultimului deceniu, au existat multe poveşti despre „apariţii angelice”, dintre care puţine pot fi respinse, majoritatea cuprinzând mai mult decât un sâmbure de adevăr.

Desigur, aproape orice poate fi descris ca fiind un înger, orice experienţă putând fi angelică. Negarea existenţei îngerilor nu poate fi argumentată. Reversul medaliei este că nici nu se poate dovedi că ei există. Orice lucru care ar putea să fie un înger ar putea, de asemenea, să fie altceva. Orice experienţă ce poate fi descrisă drept una divină poate să fie şi altceva. Aşadar, credinţa în îngeri, în apariţii şi experienţe angelice ţine, în cele din urmă, de fiecare în parte. Totul depinde de fiecare om în parte.

Chiar dacă îngerii există doar în închipuirea noastră, credinţa în ei poate face minuni pentru noi. Ei ne pot face să ne simţim mai puţin temători, ne pot insufla un mai mare curaj şi ne pot inspira să ne străduim să fim nişte oameni mai buni. Părinţii pot folosi ideea de îngeri păzitori pentru a-şi ajuta copiii să doarmă mai bine. Convingerea unui copil că un înger are mereu grijă de el este o asigurare puternică. De fapt, îngerul păzitor este un concept care aduce alinare şi poate îmbrăca multe forme. Pentru cine creşte crezând în aceste fiinţe, ele pun temelia multor mituri şi credinţe ale copilăriei.

Îngerii New Age
În Occident au apărut, în ultimele decenii, o mulţime de cărţi, filme şi programe TV bazate strict pe conceptul de îngeri păzitori. Cu timpul, aceste fiinţe angelice au fost transformate într-un fel de supereroi cu puteri supraomeneşti.

Astăzi, toată lumea adoră îngerii. Creatorii moderni de mituri au făcut din ei o industrie. Există pe piaţă sute de cărţi referitoare la îngeri în diverse ipostaze ale lor, de la cei care oferă sfaturi pentru viaţa de zi cu zi la comunicarea ezoterică cu cei dragi trecuţi în lumea cealaltă, vindecări miraculoase şi comunicări cu îndrumătorii spirituali personali.

Vânzările de obiecte de artă, figurine şi alte produse reprezentând îngeri sunt enorme. Dar, dacă prezenţa unui înger frumos, care ne zâmbeşte cald din înalt, ne face să ne simţim mai protejaţi, de ce nu? Fie ei biblici sau nu, îngerii pot într-adevăr să ne fie păzitori imaginari şi cei mai buni prieteni. După cum a spus un suflet mare: „Călăuziţi cu blândeţe de îngeri, ne hrănim şi ne preţuim sufletul creator lăuntric, care singur se tămăduieşte”.

0 Comments

Leave a Comment