2017/11/19 at 12:32 PM

Autor: Teodor Vasile

Ayurveda este o ştiinţă medicală străveche, a cărei origine poate fi găsită mergând înapoi în timp până în urmă cu peste 5000 de ani. Izvoarele medicinei ayurvedice sunt reprezentate de cunoscutele Vede, scrieri arhaice considerate ca fiind unele dintre cele mai vechi opere scrise ale omenirii. „Ayurveda” este un cuvânt sanscrit derivat din două rădăcini: „ayur”, care înseamnă viaţă, şi „veda”, care înseamnă ştiinţă. De aceea putem spune, fără teama de a greşi, că Ayurveda reprezintă ştiinţa vieţii. Astfel, Ayurveda nu este o ştiinţă care se ocupă numai cu tratamentul unor boli, ci este o ştiinţă care postulează un întreg sistem de viaţă. Cu multe secole înainte ca faptul că sănătatea nu reprezintă doar condiţia de bunăstare fizică a organismului şi de absenţă a bolii să fie recunoscut şi de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Ayurveda se ocupa deja de bunăstarea mentală, fizică şi socială a individului.CorpulPotrivit învăţăturii ayurvedice, fiecare individ este alcătuit din cinci elemente, şi anume: Prithivi sau pământ Apa sau apă Tejas sau foc Vayu sau aer Akash sau spaţiu.În timp ce aspectul structural al corpului este compus din cinci elemente, aspectul funcţional al acestuia este guvernat de trei aşa-numite umori biologice, formate din combinaţia a câte două dintre elementele de mai sus. Astfel, eterul sau aerul în combinaţie cu apa formează ceea ce Ayurveda numeşte Vata dosha. Aceasta guvernează principiile de mişcare, şi de aceea poate fi considerată forţa care dirijează impulsurile nervoase, circulaţia, respiraţia şi excreţia. Din combinaţia focului cu apa rezultă Pitta dosha, care guvernează procesul de transformare a substanţelor în corpul uman, metabolismul. Digestia alimentelor este un exemplu de funcţie de tip Pitta. Pitta este responsabilă în egală măsură de metabolismul la nivelul organelor şi ţesuturilor şi de metabolismul celular. În fine, din combinaţia apei cu pământul se formează Kapha dosha. În funcţie de dominanţa uneia sau a unora dintre aceste umori biologice, Ayurveda distinge şapte tipuri de corpuri. Trei dintre acestea sunt monotipuri, în care predomină fie Vata, fie Pitta, fie Dosha. Următoarele trei sunt tipuri duale, adică: Vata-Pitta, Pitta-Kapha sau Kapha-Vata, iar ultimul tip este cel în care cele trei umori acţionează în proporţii egale. Ayurveda mai consideră că fiecare individ reprezintă o combinaţie unică a acestor trei dosha, iar înţelegerea acestei unicităţi individuale reprezintă însăşi esenţa Ayurvedei.MinteaAyurveda clasifică temperamentele umane în trei grupe de bază: satvic, rajasic şi tamasic. Calităţile satvice implică puritatea şi claritatea percepţiei, aceste calităţi fiind responsabile pentru bunătate şi fericire. Calităţile rajasice se referă la mişcare şi activitate. Ele înclină spre o viaţă de satisfacere a plăcerilor, dar şi spre durere, efort şi negăsire a liniştii. Tamas reprezintă întunericul, inerţia, greutatea şi atitudinile materialiste. Ayurveda arată că la nivelul conştiinţelor individuale există o continuă interacţiune între aceste trei tipuri de calităţi (guna), dar dominanţa relativă a uneia dintre cele trei grupe îi conferă individului un tip particular de constituţie psihică.BoalaPotrivit învăţăturii ayurvedice, sănătatea reprezintă o stare de echilibru între corp, minte şi conştiinţă. Ayurveda recunoaşte existenţa în corpul uman a celor trei umori corporale (dosha), adică vata, pitta şi kapha, existenţa a şapte ţesuturi (dhatus), anume: sânge, plasmă, grăsime, oase, muşchi, nervi şi ţesut reproductiv, a trei produse de excreţie numite malas sau deşeuri: fecale, urină şi sudoare, precum şi prezenţa energiei metabolice, numită agni. Boala reprezintă o condiţie de dizarmonie la nivelul oricăruia dintre aceşti factori. Cauza ultimă a oricărui dezechilibru sau boli se regăseşte într-o exacerbare a uneia dintre cele trei umori: vata, pitta sau kapha.Prin urmare, Ayurveda este un sistem de medicină care încorporează în el secole de înţelepciune. În cadrul acestui sistem, accentul se pune mai degrabă pe promovarea sănătăţii decât pe tratarea bolii. Însă frumuseţea sistemului constă în aceea că fiecare individ este considerat un unicat, iar nu un alt caz al unei boli anume. Este unul dintre puţinele sisteme de medicină care iau în calcul, pe lângă starea fizică a omului, şi bunăstarea lui mentală, emoţională şi spirituală. În plus, toate sugestiile şi remediile ayurvedice sunt în deplină armonie cu natura. În partea a doua a articolului vom prezenta câteva dintre remediile prescrise de Ayurveda într-o serie de probleme medicale comune cum ar fi răcelile, obezitatea, arteritele, constipaţia, dar şi sfaturi de viaţă utile pentru menţinerea sănătăţii pe multiple planuri.

Sursa articolului: Revista „Lumea Feng Shui” nr. 14, pp. 64-65.

Source: Lumea Feng Shui: online – articol pe larg

0 Comments

Leave a Comment