2017/11/19 at 4:12 PM

N03P60-01Când vă gândiţi la întâlnirea dintre est şi vest, mintea vă zboară instantaneu la o cină cu specific mixt sau la un amestec de valori occidentale şi orientale, manifestat în comportament, stil de vestimentaţie şi mentalităţi. Totuşi, în Feng Shui, estul îmbinat cu vestul înseamnă cu totul altceva. Această ştiinţă clasifică oamenii în persoane ale grupei estice şi persoane ale grupei vestice. Cei care aparţin grupei estice au de câştigat dacă se orientează spre direcţiile categoriei lor: sud-estul, estul, sudul şi nordul, captându-le energia.În schimb, toţi oamenii din grupa vestică sunt avantajaţi de direcţiile celei de-a doua categorii, adică vestul, sud-vestul, nord-vestul şi nord-estul. Grupa în care vă încadraţi depinde de numărul vostru KUA, care este determinat de anul lunar al naşterii şi de sex. Ce se întâmplă, aşadar, dacă o persoană din grupa estică locuieşte într-o casă a grupei vestice, sau viceversa?CHRIS YEO analizează implicaţiile practice ale acestei chestiuni spinoase.CALCULAREA NUMĂRULUI KUA Pentru bărbaţi:Luaţi ultimele două cifre ale anului de naştere şi adunaţi-le. Adunaţi în continuare, până obţineţi un rezultat de o singură cifră. Scădeţi cifra din 10, dacă v-aţi născut înainte de anul 2000, şi din 9, pentru persoanele născute în acest an sau după.Rezultatul final este numărul vostru Kua. 1945 :4 + 5 = 910 – 9 = 1Numărul vostru Kua este 1Pentru femei:Luaţi ultimele două cifre ale anului de naştere şi adunaţi-le. Adunaţi în continuare, până obţineţi un rezultat de o singură cifră. Adunaţi la această cifră 5, dacă v-aţi născut înainte de anul 2000, şi 6, pentru persoanele născute în acest an sau după. Dacă rezultatul are două cifre, adunaţi până obţineţi o singură cifră.Rezultatul final este numărul vostru Kua. 1973 :7 + 3 = 1010 + 5 = 151 + 5 = 6Numărul vostru Kua este 6CEI DIN GRUPA ESTICĂ au numărul Kua: 1, 3, 4 sau 9 CEI DIN GRUPA VESTICĂ au numărul Kua: 2, 5, 6, 7 sau 8 CASELE CU AŞEZAREA ŞI ORIENTAREA ÎN GRUPE DIFERITE Casele se împart şi ele pe grupe – estică sau vestică –, în funcţie de direcţia de orientare şi cea de aşezare. Aşezarea unei locuinţe este direct opusă orientării. De pildă, o casă orientată spre vest este aşezată în est. Într-un astfel de caz, deşi captează energia dintr-o direcţie a grupei vestice (care avantajează persoanele din grupa vestică), locuinţa este aşezată în est, deci este o casă a elementului Lemn, ce îşi trage energia primară dinspre o direcţie estică (benefi că persoanelor din grupa estică). De aceea, despre o astfel de casă se spune că e bună pentru oamenii din ambele grupe.Aceeaşi situaţie se aplică locuinţelor dispuse pe axa SE-NV. Dacă sunt cu faţa spre SE, o direcţie a grupei estice, dar sunt aşezate în NV, direcţie a grupei vestice – sau invers –, ele favorizează ambele grupe de persoane. Acelaşi caz pentru casele aşezate în vest şi orientate spre est sau aşezate în est şi orientate spre vest.Prin urmare, se încadrează aici locuinţele aşezate pe axele E-V şi SE-NV.CASELE AXELOR:ORIENTAREA ŞI AŞEZAREA ÎN ACEEAŞI GRUPĂ DE DIRECŢIIExistă şi alte două tipuri de case, şi anume ale axelor pure. Acestea sunt aşezate şi orientate pe direcţii fie din grupa estică, fie din cea vestică, şi nu din ambele. Direcţiile axei aparţin, prin urmare, ori complet grupei estice, ori complet grupei vestice.Casele axei ESTICE sunt cele orientate ori aşezate în sud sau nord.Casele axei VESTICE sunt cele orientate ori aşezate în sud-vest sau nord-est.Locuinţele S-N sunt excelente pentru persoanele din grupa estică, iar cele axate pe SV-NE sunt minunate pentru cei din grupa vestică. Dilema aici este că, deşi acestea sunt considerate foarte norocoase pentru persoanele a căror grupă se potriveşte cu cea a axei casei, trebuie analizată situaţia celor dintr-o grupă conflictuală cu orientarea şi aşezarea. Să luăm exemplul unui om din grupa vestică ce locuieşte pe axa N/S sau al unui om din grupa estică ce locuieşte într-o casă orientată sau aşezată în SV ori NE.Ce se întâmplă în astfel de cazuri?IPOTEZĂ DE LUCRUÎn exemplul de aici, avem o casă din grupa estică, orientată spre sud şi aşezată în nord. Ambele direcţii, de orientare şi de aşezare, aparţin punctelor cardinale din grupa ESTICĂ.Gândiţi-vă la implicaţii, dacă tatăl familiei este o persoană din grupa VESTICĂ. Ce se poate face pentru a ameliora Feng Shui-ul proprietăţii, pentru dânsul şi familia sa?Primul lucru de remarcat este, desigur, că aşezarea şi orientarea (ce se bazează pe Feng Shui-ul formulei Kua) nu constituie singurul criteriu din această ştiinţă. O importanţă egală o are analiza diagramei natale a proprietăţii, precum şi a diagramelor anuale şi lunare. În al doilea rând, se poate ca întreaga casă să nu se potrivească unei direcţii de orientare sau de aşezare propice pentru voi, DAR puteţi încă activa TAI CHI-UL MIC, prin modul cum staţi pe scaun şi dormiţi şi prin uşile pe care le folosiţi pentru a pătrunde în casă.DIRECŢIA UŞII PRINCIPALEAxa fi ind sud-nord, uşa principa

Source: Lumea Feng Shui: online – articol pe larg

0 Comments

Leave a Comment