2017/11/24 at 7:41 AM

Întotdeauna este de bun augur să puneţi în mişcare chi-ul din locuinţă, iar redecorarea reprezintă una dintre principalele modalităţi prin care puteţi realiza acest lucru. Ideal este să vă reamenajaţi casa cam la doi-trei ani, pentru a trezi chi-ul stagnant. Dacă nu vă permiteţi să faceţi asta prea des, încercaţi măcar să mutaţi mobila din casă şi să introduceţi o piesă nouă, înlăturând una veche.

Acest moment al anului este foarte potrivit pentru reîmprospătarea energiei din locuinţă, prin zugrăvit, reamenajat etc. Însă, atunci când planificaţi schimbări importante în spaţiul vostru de trai, trebuie să ţineţi cont de anumite interdicţii, pentru a nu atrage asupra voastră repercusiuni nedorite, în locul celor fericite. Iată ce precauţii ar trebui să vă luaţi: alegeţi o zi favorabilă…

Înainte de toate, este bine să alegeţi o dată favorabilă pentru începerea lucrărilor de renovare sau redecorare. În acest scop, puteţi folosi Almanahul Feng Shui 2006, apărut la Pro Editură şi Tipografie.

Dacă nu reuşiţi să vă procuraţi un almanah, puteţi ţine cont de următoarea regulă: sunt favorabile prima zi din prima lună lunară, a doua zi din a doua lună lunară, a treia zi din a treia lună lunară ş.a.m.d., până la cea de-a douăsprezecea lună. De asemenea, prima şi a cincisprezecea zi din cadrul lunilor lunare sunt şi ele considerate propice, mai ales a cincisprezecea, pentru că atunci Luna ajunge la maximul de strălucire. În general, prima jumătate a lunii, în care Luna se află în faza de creştere, este favorabilă pentru schimbarea energiei locuinţei, adică pentru renovare/redecorare. … şi o oră favorabilă

Tot din Almanah puteţi afla care sunt orele favorabile dintr-o anumită zi, însă, în general, puteţi începe lucrările în siguranţă între 7 şi 11 dimineaţa. Aveţi grijă ca ora pe care o alegeţi să fie favorabilă pentru zodia voastră şi să nu intre în conflict cu vreun membru al familiei. Dacă totuşi asta e situaţia, persoana respectivă ar trebui să lipsească de la începerea lucrărilor de renovare. aveţi grijă la cele trei ucideri Atunci când începeţi renovările, aveţi grijă să nu activaţi fără să vreţi perturbarea numită „cele Trei Ucideri“, care aduce trei tipuri de ghinion: boală, pierderi fi nanciare şi accidente. Locaţia celor Trei Ucideri se schimbă în fiecare an, prin urmare trebuie să vă informaţi, de fi ecare dată când vă renovaţi casa, în ce sector se află această perturbare. Anul nu-l înfruntaţi pe marele duce

În mod similar, nu trebuie deranjat nici „palatul“ Marelui Duce Jupiter, căci tulburarea sa atrage consecinţe teribile. Ca şi în cazul celor Trei Ucideri, locaţia Marelui Duce se schimbă de la an la an, însă, din fericire, el ocupă doar 15 grade pe busolă.

Nu atrageţi cu niciun preţ mânia Marelui Duce, tulburându-i sălaşul, deci nu realizaţi lucrări de renovare în sectorul ocupat de el. În 2006, Marele Duce Jupiter işi are sălaşul în sectorul corespunzător Câinelui, respectiv vest – nord-vest. În cazul în care aţi deranjat totuşi, involuntar, acest sector, etalaţi imaginea lui Pi Yao aici, pentru a-l linişti pe Marele Duce. Faceţi acest lucru cât mai repede cu putinţă. acesta, cele Trei Ucideri se afl ă în nord, deci trebuie să nu deranjaţi acest sector. Nu demolaţi şi nu daţi găuri în pereţii de aici.

Dacă nu aveţi de ales şi trebuie să întreprindeţi lucrări de renovare în nord în 2006, luaţi-vă următoarele măsuri de precauţie:

  • Aduceţi o ofrandă către spiritele pământului, punând o farfurie cu biscuiţi pe podea, în sectorul corespunzător celor Trei Ucideri.
  • Niciodată nu începeţi şi nu sfârşiţi lucrările de renovare chiar în sectorul unde se află această perturbare.
  • Un remediu foarte bun este plasarea unui Buddha Vesel în colţul unde au zburat cele Trei Ucideri.

Acesta are puterea de a absorbi toate necazurile. feriţi-vă de fatalul cinci galben Cinci Galben este cea mai periculoasă dintre stelele zburătoare şi trebuie să aveţi grijă, ca şi în cazul celorlalte perturbări, să nu-i deranjaţi sălaşul, prin realizarea unor lucrări de renovare în sectorul pe care-l ocupă. În plus, este o idee bună să agăţaţi unul sau mai multe seturi de clopoţei de vânt cu 6 braţe în colţul respectiv, pentru a diminua ghinionul adus de Cinci Galben.

În 2006, teribila stea 5 a zburat în sectorul vestic, aşa încât evitaţi să deranjaţi acest sector şi păstraţi-l cât mai liniştit cu putinţă.

După ce v-aţi asigurat că nu începeţi lucrările de renovare în sectoarele perturbate specificate mai sus, vă puteţi pune pe treabă pentru a da o faţă nouă casei voastre. Este bine să alegeţi ca punct de pornire unul dintre sectoarele în care au zburat stele norocoase şi care nu sunt afectate de perturbări, adică, în cazul lui 2006: nord-est, est şi sud-vest.

Sursa articolului: Revista “Lumea Fengshui” Nr. 11 Pg. 42

0 Comments

Leave a Comment