2017/11/19 at 12:34 PM

Chris Yeo

Când vă planificaţi mediul de la  birou, întotdeauna se recomandă să identificaţi sectoarele faste, respectiv nefaste. În funcţie de direcţia de orientare a sediului vostru, alcătuiţi diagramele de stele zburătoare care vă permit să demarcaţi zonele în care trebuie repartizate departamentele şi angajaţii importanţi, precum şi cele care trebuie utilizate pentru activităţile operative şi de întreţinere. Iată câteva reguli pentru organizarea spaţiului în benefi ciul companiei şi al personalului deopotrivă.

Identificarea sectoarelor faste

Mai întâi, demarcaţi zonele din planul biroului care sunt considerate norocoase. Voi folosi un exemplu practic, mai uşor de urmărit. Presupunem cazul unui sediu orientat spre nord 1, în care steaua 8 a apei şi cea a muntelui zboară în faţă, adică în sectorul de miazănoapte. Astfel, ştim clar că cel mai bun loc pentru situarea intrării principale îl constituie partea nordică.

SECTOARELE FASTE PENTRU PRINCIPALII ANGAJAŢI

Celelalte zone considerate favorabile sunt acelea unde apar stelele 1-6 şi 6-1, adică estul, respectiv nord-estul. Aceste sectoare aduc noroc pe plan comercial şi financiar, deci reprezintă localizări ideale pentru departamentelecheie ale companiei, ca şi pentru directori şi personalul administrativ important. Fiecare individ trebuie poziţionat în sectorul ce reprezintă grupa sa, adică estică sau vestică, în funcţie de numărul Kua. Pentru angajaţii din grupa vestică, alegeţi sectorul nord-estic. Persoanele din grupa estică vor beneficia mai mult dacă vor lucra în partea estică a sediului.

SOLUŢII UŞOARE PENTRU SECTOARELE NEFASTE

Stelele 2-5 şi 5-2 apar în vest şi sud-est. Ele sunt ghinioniste, dar pot fi uşor combătute introducând aici multă energie de Metal, cu ajutorul unui mobilier de birou metalic sau de culoare albă ori cenuşie. Pentru mai multă siguranţă, nu poziţionaţi managerii de vârf în aceste sectoare. Zonele cu stele nefaste trebuie frecventate cât mai rar posibil, deci utilizate fie ca spaţiu de depozitare, sală de conferinţe sau grup sanitar. Localizarea aici a grupului sanitar va suprima stelele negative, anulându-le impactul nefavorabil.

ZONELE DIN SEDIU CU ENERGII DE CEARTĂ

Pentru ca personalul să fie productiv, este important ca raporturile dintre angajaţi să fie armonioase, fără prea multă concurenţă neloială. Dacă apar între ei certuri meschine, dacă le lipseşte siguranţa ori sunt nefericiţi, atunci cu greu vor mai lucra eficient.

În acest exemplu, căsuţa din NV şi cea din centru sunt perturbate de stelele 3-4 şi 4-3, dintre care 3 denotă altercaţii şi stres pentru cei ce muncesc în spaţiul respectiv. Combateţi-le, introducând o cromatică în roşu şi auriu, şi utilizând multă lumină, pentru a sugera energia tăcută a Focului şi Metalului. Unul dintre principalele aspecte în cazul stelei 3 este să nu creaţi niciun fel de zgomot, deci nu agitaţi chi-ul acestei combinaţii stelare cu sunete metalice, de exemplu clinchetul clopoţeilor de vânt sau al celor simpli. Echipamentul gălăgios, cum ar fi fotocopiatorul, nu are ce căuta în sectoarele menţionate.

STEAUA 7 A PAGUBELOR

Alte combinaţii din diagrama de mai sus sunt 7-9 şi 9-7, apărute în sud-vestul, respectiv sudul sediului. În actuala perioadă a lui 8, numărul 7 s-a reîntors la adevărata sa natură, aducătoare de furturi şi pagube, deci, dacă nu va fi contracarat, va aduce ghinion celor ce lucrează aici. Controlaţi perturbarea cu ajutorul rinocerului cu două coarne sau introducând energie de Foc, prin utilizarea unui sistem puternic de iluminat şi a nuanţelor de roşu. Astfel, veţi distruge energia dăunătoare a lui 7 de Metal.

distribuirea spaţiului

După identifi carea zonelor faste şi nefaste din cele nouă sectoare ale planului de birou, amplasaţi şefi i departamentelor importante în estul şi nord-estul sediului. Localizaţi recepţia în partea nordică, pentru a profi ta de dubla de 8 a stelelor zburătoare de aici.

Energizaţi sectorul cu multă lumină, pentru a obţine chi Yang.Alăturarea stelei 8 a apei cu cea a muntelui mai poate fi activată cu ajutorul unei fântâni arteziene de interior, în care apa şi cristalele să apară în egală măsură. Puteţi folosi culorile elementelor, adică tonurile de albastru sau negrul, pentru a introduce energia de Apă în spaţiul nordic şi a-l întări.

Alte zone, mai puţin importante, cum ar fi arhiva, grupul sanitar şi camera de birotică, pot fi situate în vest şi sud-vest, pentru a încătuşa combinaţiile de stele zburătoare nefaste. În nord-vest se găseşte combinaţia 4-3, dar nu slăbiţi steaua 3 cu energie de Foc, ci mai degrabă cu multă energie tăcută de Metal, integrând fi nisaje metalice în plafon sau introducând dulăpioare de culoare albă. Chi-ul din nord-vest îl afectează pe directorul general, iar energia de Foc de aici ar submina forţa şefului companiei, deci încercaţi să nu iluminaţi excesiv acest spaţiu, ci să potoliţi numărul 3 mai curând cu ajutorul fi nisajelor de aur, alamă sau alt metal.

Centrul biroului este afectat de combinaţia 3-4, care provoacă stres, precum şi dispute şi neînţelegeri la locul de muncă. Controlaţi această zonă cu ajutorul luminii şi al nuanţelor de roşu. Coloristica poate fi integrată în furniturile de birou, partiţiile dintre mese şi în tablouri. Sistemul de iluminat poate aduce strălucire în zona menţionată, istovind şi mai mult steaua 3 a certurilor şi întărind, totodată, vibraţiile din întreaga clădire. Reţineţi că, dacă dă spre nord, sediul vostru este aşezat în sud, deci este o clădire de Foc, care capătă forţe datorită roşului.

În sud, stelele 7-9 atrag posibilitatea unor pagube şi furturi. Controlaţi combinaţia cu ajutorul energiei de Foc, folosind o consolă de lumini pentru a creşte nivelul iluminării. Fiind vorba despre colţul sudic, puteţi îndulci priveliştea spre exterior introducând plante verzi şi arbuşti. Astfel, veţi activa şansa de renume de aici. Expunând, în plus, un tablou cu cele 100 de păsări, veţi spori oportunităţile şi veţi lărgi perspectivele companiei.

În sud-est, stelele 2 şi 5 pot aduce necazuri şi boli celor ce ocupă sectorul. Controlaţi aceste două numere de Pământ cu energie de Metal, utilizând pereţi de separare şi furnituri albe.

În est şi nord-est, stelele 1-6 şi 6-1 creează energiile ideale pentru şefi i de departamente şi manageri. Activaţi aceste zone cu Metal. În conceperea sediului, încercaţi întotdeauna să creaţi un fl ux neobstrucţionat. Îl puteţi obţine cu ajutorul liniilor fluide, fie în împărţirea spaţiului, fie în designul plafonului. Este important să spargeţi monotonia din orice zonă. Pe coridoarele lungi trebuie mereu introduse ghivece cu plante. Reţineţi, de asemenea, să demarcaţi spaţiile faste şi nefaste din diagrama de stele zburătoare. Astfel, aveţi o bază pentru a planifi ca amenajarea mobilierului, pentru ca mediul de la birou nu numai să emane un fl ux de energie pozitivă, ci şi să ajute la controlarea sectoarelor nefaste, care, altminteri, ar putea genera obstacole pentru afacerile pe care le derulaţi.

 

0 Comments

Leave a Comment