2017/11/19 at 4:11 PM

Când o stea zburătoare anuală perturbă un punct cardinal, putem, totuşi, să îl activăm conform metodei Pa Kua a celor opt aspiraţii? Şi putem să activăm sectorul afectat conform direcţiilor faste personalizate, prin formula celor Opt Palate?

Dacă urmăriţi actualizările anuale şi lunare ale stelelor zburătoare, ar trebui să fi ţi familiarizaţi cu diversele perturbări aduse de FENG SHUI-UL TEMPORAL în orice spaţiu, pe durata diferiţilor ani şi luni. Aceste perturbări pot cauza boli, nenorociri, pagube şi multă ostilitate, consecinţe negative ce sunt manifestările unui Feng Shui nefast. Perturbările trebuie înlăturate în fiecare an şi în fiecare lună, putându-se utiliza în acest sens o varietate de soluţii şi remedii. Totuşi, cum afectează aceste perturbări periodice utilizarea celorlalte formule din Feng Shui, mai ales metoda facilă, dar puternică, de energizare a punctelor cardinale primare şi secundare dintr-o casă, care simbolizează cele opt aspiraţii din Pa Kua? Şi, de asemenea, cum afectează ele utilizarea metodei celor Opt Palate, a Feng Shui-ului direcţiilor personalizate?

Continuăm să activăm sectoarele norocoase dorite, chiar dacă acestea sunt perturbate, într-un anumit an, de stele nefaste? Dacă folosim celelalte formule şi ignorăm diagrama Feng Shui anuală, se consideră că ignorăm aspectele temporale ale Feng Shui-ului?

Aceia dintre voi care urmăriţi noutăţile anuale la spectacolele mele Extravaganza sau citiţi despre ele, pe site-ul nostru (www. wofs.com) ori în revistă, sunteţi familiarizaţi cu diagramele Feng Shui temporale din fiecare an, şi ştiţi că nu există an fără sectoare şi puncte cardinale perturba Este important să reţineţi pe tot parcursul anului aceste direcţii afectate, căci ele explică, de regulă, problemele de care ne lovim în perioada respectivă. Dar, pentru tratarea acestor perturbări, trebuie să cunoaştem şi modul în care ele afectează aplicarea celorlalte formule şi metode. Întrebarea este: dacă o anumită direcţie ori sector sunt perturbate, putem, totuşi, să activăm acea parte a locuinţei? De exemplu, dacă locul respectiv este colţul sud-estic al casei, iar în 2005, sud-estul este afectat de steaua 3 a certurilor, care aduce ostilitate, litigii şi neînţelegeri, mai putem să activăm punctul cardinal şi sectorul sud-estic în anul curent? Activarea cu Apă a elementului Lemn al acestui colţ va întări numărul stelar ostil 3, sporindu-ne suferinţa?

EFECTUL ASUPRA DIAGRAMEI PA KUA

Potrivit Feng Shui-ului celor opt aspiraţii, sud-estul este colţul universal al averii. Când este energizat prin prezenţa Apei, el aduce bani din belşug sau o mană cerească. Dacă dorim să creăm în locuinţă norocul de avere, trebuie să activăm sud-estul cu Apă sau Lemn.

Dar, ţinând cont că numărul stelar 3 perturbă această direcţie în anul curent, putem energiza respectivul colţ al casei? Răspunsul este că, dacă vreţi NEAPĂRAT să activaţi acest sector cu Apă, trebuie să aveţi grijă să instalaţi aici şi lămpi puternice, pentru a epuiza ostilitatea stelei 3. Altminteri, chiar dacă energizaţi şansele de bogăţie, aceasta vă va aduce supărări şi neînţelegeri, care vă vor împiedica să vă bucuraţi de acea avere.

În schimb, aceeaşi analiză NU se potriveşte dacă facem referire la direcţia estică, ce ţine tot de Lemn, dar care este perturbată în anul prezent de steaua 2 a bolilor. Aici, numărul stelar ţine de elementul Pământ şi trebuie folosiţi clopoţei de vânt metalici, pentru suprimarea lui. Dar, utilizând Metalul, distrugem, totodată, energia de Lemn a estului, deci este IMPERIOS să folosim Apă, pentru a fortifi a elementul Lemn. Aceasta deoarece direcţia estică simbolizează norocul de sănătate din casă, reprezentând şi norocul primului născut din familie. Prin urmare, aici estul trebuie energizat cu Apă, pentru a întări Lemnul, dar şi perturbarea anuală adusă de steaua bolilor trebuie suprimată cu Metal.

EFECTUL ASUPRA FORMULEI KUA A CELOR OPT PALATE

A doua întrebare este: dacă sud-estul e perturbat, într-un an oarecare, de steaua de Lemn 3 a certurilor, iar sud-estul este şi direcţia voastră sheng chi, pe baza formulei Kua a celor Opt Palate, mai puteţi sta cu faţa spre direcţia sud-estică în anul respectiv? Răspunsul este: preferabil, nu, pentru că este un punct cardinal dinspre care provine un chi ostil. Dacă îl veţi folosi, chiar dacă veţi benefi cia de energia de succes pe care o veţi atrage, veţi absorbi simultan energia de certuri, şi veţi deveni iuţi la mânie, atrăgând neînţelegeri şi confl icte în viaţă. În aceste condiţii, succesul vă va lăsa un gust amar.

În plus, dacă, într-un an oarecare, în direcţia voastră sheng chi vine să locuiască Marele Duce Jupiter, atunci, în perioada respectivă, în nici un caz să nu priviţi spre respectivul punct cardinal, chiar dacă este direcţia voastră optimă. Este valabil şi pentru steaua 5 a nenorocirilor, Cinci Galben (numită şi wu wang), ca şi pentru numărul stelar 2 al bolilor.

Perturbările anuale, indicate de diagrama stelară a anului, constituie informaţii valoroase în practica Feng Shui-ului personalizat. Întotdeauna trebuie să ţineţi cont de in fl uenţele lor subtile şi să operaţi schimbările adecvate ce se impun.

Sursa articolului: Revista “Lumea Fengshui” Nr. 7 Pg. 50

0 Comments

Leave a Comment