2017/11/19 at 12:27 PM

Arterele de circulaţie constituie importante surse de energie, mai ales dacă trăiţi într-un mediu citadin modern. Străzile ce se apropie de casa voastră, precum şi şoselele mari care vă înconjoară cartierul exercită asupra Feng Shui-ului vostru o influenţă cu mult mai mare decât v-aţi putea închipui. Manualele de Feng Shui care indică semnificaţia străzilor fac de obicei referire la punctele cardinale. Aceasta deoarece direcţia fluxului de trafic este cea care determină efectul arterei – fie el benefic sau dăunător – asupra Feng Shui-ului locuinţelor din jur.

Iată câteva sfaturi importante cu privire la efectul străzilor asupra Feng Shui-ului vostru:

Unu la mână: determinaţi „tăria” străzilor din jurul casei voastre. Dacă artera de circulaţie este mare şi cu trafic intens, tăria sau puterea chi-ului generat este cu mult mai mare decât a unei alei mici. Se spune că străzile de oraş exudă un chi foarte „tare”, dar şoselele sunt, de regulă, chiar mai puternice. Atunci când direcţia străzii este favorabilă pentru locuinţa voastră, cu cât ea este mai puternică, cu atât vă aduce mai mult noroc. Analog, când direcţia fluxului este nefavorabilă, efectul său negativ sporeşte.

Doi la mână: determinaţi viteza fluxului de trafic. Regula empirică spune că, dacă vehiculele se deplasează foarte rapid, chi-ul creat pe acea stradă este asemenea unui glonţ, el aducând o energie negativă, dăunătoare. Dacă traficul înaintează încet, chi-ul său este cu mult mai binevoitor şi, drept urmare, comportă efecte mult mai plăcute. Aşadar, arterele secundare (spre exemplu, cele din cartierele suburbane, complexele sau parcurile de reşedinţe) aduc, în general, un Feng Shui mai bun decât arterele principale, străzile de centură sau şoselele.

Trei la mână: străzile şerpuite sunt, în general, mai benefice decât cele drepte. Arterele care fie vă „îmbrăţişează” reşedinţa sau blocul de apartamente, fie se curbează în apropiere de casa voastră aduc, în general, un Feng Shui mai bun decât cele care ţintesc drept spre intrare. De fapt, o stradă dreaptă care merge direct către reşedinţa sau blocul vostru constituie o „săgeată otrăvită”, considerată unanim drept un Feng Shui de rău augur.

Patru la mână: străzile situate pe teren înalt sunt, de regulă, mai dăunătoare decât cele situate la acelaşi nivel cu casa voastră. Chiar dacă locuiţi la bloc, dacă nu ocupaţi un apartament de la etajele superioare, străzile înălţate pot fi extrem de negative dacă par să „taie” clădirea. Se pot folosi remedii pe baza elementelor pentru a contracara efectul tăios al unor astfel de artere, dar, în general, ele sunt dificil de combătut. Aceasta din cauză că poartă cu sine, de obicei, un chi foarte puternic.

Cinci la mână: când casa voastră este înghesuită între două străzi, şi atunci tinde să se creeze un Feng Shui negativ. Este mai rău dacă una dintre străzi se află pe un plan mai înalt decât cealaltă. Un alt factor care amplifică problema este ca strada mai joasă să se afle în spatele reşedinţei voastre, aceasta sugerând că nu există absolut niciun sprijin. Este considerată una dintre configuraţiile periculoase de străzi.

În sfârşit, ţineţi cont de direcţia traficului de pe stradă şi de modul în care acesta se apropie de locuinţa voastră, în care trece pe lângă uşa acesteia şi se îndepărtează de ea. Aceste puncte cardinale vă oferă informaţii detaliate cu privire la impactul arterei de circulaţie asupra Feng Shui-ului casei sau blocului vostru. Acest aspect vizează şi Feng Shui-ul clădirilor de birouri. Este o formulă a şcolii busolei, ce combină informaţiile conţinute de aranjamentele de trigrame din Pa Kua-ul Yin şi cel Yang pentru a releva tipul de străzi ce aduc diverse tipuri de noroc sau ghinion. Direcţia străzii se citeşte din faţa casei. Dacă aveţi străzi ce trec prin faţa acesteia, observaţi-le atent şi ţineţi seama de două direcţii importante:

1) Direcţia spre care „curge” traficul de pe stradă
2) Direcţia dinspre care vin şi cea spre care se îndreaptă maşinile

Staţi în dreptul uşii, afară din casă, şi citiţi direcţia traficului care vine spre locuinţă, ca şi pe cea a traficului ce se îndepărtează de ea. Ţineţi cont că strada vă afectează Feng Shui-ul reşedinţei pe toată porţiunea pe care o puteţi cuprinde cu vederea.

1. STRADĂ CARE ADUCE AJUTORUL PERSOANELOR INFLUENTE
(Traficul vine dinspre sud şi se îndreaptă spre nord-vest)
Este considerată o direcţie excelentă pentru fluxul traficului în jurul casei sau al blocului. Această arteră aduce noroc de oameni de ajutor, bogăţie, succes şi o şansă continuă în afaceri. Totuşi, ţineţi cont că traficul trebuie să se deplaseze spre locuinţă de la sud, iar strada să se îndepărteze apoi de casă spre nord-vest. Nu trebuie ca vehiculele să se deplaseze în sens invers (adică să vină dinspre nord-vest şi să se îndepărteze spre sud). În acest caz, strada aduce pagube, nenorociri şi uneori chiar moartea, cel mai probabil pentru capul familiei. Dacă traficul de pe stradă merge în ambele sensuri, efectul arterei este neutralizat.

2. STRADĂ CE ADUCE NOROC ÎN FAMILIE
(Traficul vine dinspre nord şi se îndepărtează spre sud-vest)

Această arteră aduce un mare noroc în familie, inclusiv şansă în dragoste, viaţa amoroasă şi căsnicie. Locatarii unei astfel de case se bucură de armonie în sânul familiei. Această stradă vine dinspre nord, trece prin faţa uşii principale, iar apoi pleacă în depărtare, până când dispare la orizont, în direcţia sud-vest. Traficul de pe arteră trebuie să vină dinspre nord şi să plece spre sud-vest, şi nu invers. Dacă fluxul maşinilor este inversat, reşedinţa atrage pierderea coeziunii familiei, având drept consecinţe nenorociri şi, uneori, chiar şi moartea prematură a mamei. Dacă traficul de pe stradă merge în ambele sensuri, efectul arterei este neutralizat.

3. STRADĂ BUNĂ PENTRU SĂNĂTATE
(Traficul vine dinspre nord-est şi se îndreaptă spre est)

Această stradă aduce noroc fiului cel mare al familiei, precum şi o sănătate de fier tuturor locatarilor din gospodărie. Această direcţie a străzii – care vine dinspre nord-est, trece prin faţa uşii principale, apoi se îndepărtează, până când dispare la orizont, în direcţia estică – este una norocoasă. Totuşi, fluxul traficului nu trebuie să fie în sens opus. Altminteri, rezultă de aici pagube, nenorociri şi, uneori, chiar moartea fiului mai mare (sau unic) al familiei.

4. STRADĂ ADUCĂTOARE DE BOGĂŢIE
(Traficul vine dinspre sud-vest şi se îndreaptă spre sud-est)

Această stradă aduce bogăţie şi prosperitate. Este, de asemenea, o arteră ce tinde să favorizeze femeile din familie, aducându-le şansa de a acumula bunuri şi proprietăţi. Aici, traficul de pe stradă vine spre casă dinspre sud-vest, trece prin faţa uşii principale şi se îndepărtează spre orizont, dispărând din vedere în direcţia sud-est. Totuşi, sensul străzii nu trebuie să fie cel invers. Altminteri, ea are potenţialul de a aduce nenorociri şi pierderea averii.

5. STRADĂ CE ADUCE SUCCES ACADEMIC
(Traficul vine dinspre nord-vest şi pleacă spre nord-est)
Această stradă îl favorizează pe fiul mezin, aducând succes în educaţie copiilor din familie. Aici, strada vine dinspre nord-vest, trece prin faţa casei şi pleacă spre orizont, până când dispare din vedere în direcţia nord-est. Dacă beneficiaţi de acest tip de arteră de circulaţie, ea vă aduce noroc de cunoaştere şi de înţelepciune, precum şi recunoaştere şi realizări în studii. Totuşi, traficul nu trebuie să fie în sens opus, acest lucru aducând neşansă fiului mezin şi celorlalţi băieţi din gospodărie.

6. STRADĂ CE ADUCE NOROC DE URMAŞI
(Traficul vine dinspre sud-est şi se îndepărtează spre vest)
Această stradă aduce familiei un mare noroc de urmaşi. Ea vine spre casă dinspre sud-est, trece prin faţa uşii, apoi dispare în zare în direcţia vestică. Totuşi, traficul trebuie să „curgă” către casă dinspre sud-est şi să se îndepărteze de ea în direcţia vestului, şi nu viceversa.

7. STRADĂ CE ADUCE RECUNOAŞTERE ŞI PROMOVARE
(Traficul vine dinspre est şi se îndepărtează spre sud)

Această stradă aduce recunoaştere locatarilor gospodăriei. Ea vine dinspre est, trece prin faţa casei şi dispare din vedere în direcţia sudului. Sensul arterei trebuie să fie acesta, şi nu cel invers. Altminteri, ea poate face ca familia să îşi piardă buna reputaţie, trecând de la un nume ilustru la unul rău-famat.

8. STRADĂ CE ADUCE ŞANSE EXCELENTE ÎN CARIERĂ
(Traficul vine dinspre vest şi pleacă spre nord)
Această stradă aduce un mare noroc de venituri şi în carieră, favorizându-i pe profesioniştii din toate domeniile. Ea vine dinspre vest, trece prin faţa uşii principale şi dispare la orizont, în direcţia nordului. Sensul străzii nu trebuie să fie cel opus, pentru că, în acest caz, ea aduce locatarilor ghinion pe plan profesional.

0 Comments

Leave a Comment