2017/11/24 at 7:39 AM

Formula dragonului apei este o formulă extrem de puternică aparţinând şcolii Feng Shui a busolei, care vă poate aduce un noroc extraordinar, manifestat mai ales prin prosperitatea şi îmbogăţirea extremă a locuitorilor casei, însă ea este şi extrem de precisă, motiv pentru care trebuie să fiţi deosebit de atenţi atunci când o aplicaţi. Indicaţiile ce urmează vă vor ajuta să o înţelegeţi şi să o folosiţi corect, aşa încât efectele sale magice să se facă simţite în viaţa voastră.

Această formulă se referă la curgerea şi amplasarea apei în jurul locuinţei şi se bazează pe poziţionarea şi direcţia exactă a uşii principale. Aplicarea sa necesită măsurarea precisă a punctului cardinal corespunzător intrării, deoarece se determină astfel fluxul de evacuare a apei din grădină, ce are o importanţă majoră. Dacă, la ieşire, apa curge într-o direcţie greşită, consecinţele vor fi nefaste. În schimb, dacă fluxul este favorabil, veţi constata că formula dragonului apei vă va aduce foarte mult noroc.

Avantajele folosirii acestei formule sunt inestimabile. În Feng Shui, apa este sinonimă cu averea şi cea mai bună metodă de activare a norocului la bani este să stabiliţi curgerea apei în spaţiul verde conform acestei formule. Din păcate, ea nu poate fi pusă în practică decât de cei care deţin o grădină, însă aceasta nu presupune să deţineţi un teren foarte mare. Atâta vreme cât aveţi un petic de pământ în jurul casei, puteţi crea un curs de apă foarte norocos, iar rezultatele vă vor depăşi cu mult aşteptările.

Formula dragonului apei oferă recomandări bazate pe punctele cardinale, referitoare la fluxul apei în grădina voastră. Totodată, ea indică unghiurile faste şi cele nefaste de curgere. Pe măsură ce veţi începe să înţelegeţi fundamentele formulei dragonului apei, veţi descoperi că efectele relaţiei dintre cele cinci elemente sunt întotdeauna luate în considerare în aplicarea sa. De asemenea, trebuie ţinut cont şi de topografia şi contururile terenului, deoarece nivelul solului, ca şi cel al dealurilor şi clădirilor înconjurătoare, afectează calitatea Feng Shui a cursului de apă.

Formula oferă direcţii specifice pentru curgerea apei, mai ales a fluxului de evacuare, dar uneori recomandarea pentru un anumit punct cardinal este mai complexă decât pentru altul. Punctul de plecare obişnuit pentru aplicarea formulei este să aflaţi care sunt direcţiile considerate faste pentru casa ori blocul vostru, şi apoi să vă decideţi asupra unui singur punct cardinal ce vi se potriveşte cel mai mult, în funcţie de orientarea casei voastre şi de bugetul de care dispuneţi.

O altă abordare este să vedeţi dacă fluxul de apă existent are o influenţă nefastă asupra Feng Shui-ului reşedinţei voastre. Dacă acesta este cazul, ar putea fi necesară implementarea unor modificări, pentru ameliorarea Feng Shui-ului prin devierea cursului de apă din grădină.

Diferenţa dintre apa mică şi apa mare
Feng Shui face distincţie între apa mică şi cea mare. După cum sugerează şi numele, apa mare are, de obicei, dimensiuni mai mari decât casa ori clădirea analizată şi se referă, în general, la corpurile naturale de apă din mediu, cum ar fi fluviile, lacurile şi oceanele, dar include şi corpurile de apă artificiale cum ar fi bazinele miniere, canalele navigabile mari, barajele şi rezervoarele de apă.

Conform textelor antice de Feng Shui, apa ce trece prin dreptul oricărui sălaş yang (locuinţă a celor vii) aduce aproape invariabil bogăţie locatarilor. Aceasta deoarece nu este necesar să luaţi în calcul direcţiile de intrare şi de ieşire ale râului sau pârâului decât dacă acesta trece prin proprietatea voastră; în acest din urmă caz, este necesară analiza mai aprofundată a fluxului acestui curs de apă. Părerea unanimă este că priveliştea unei ape mari constituie întotdeauna un semn de bun augur.

După cum implică şi denumirea, apa mică are dimensiuni mai reduse decât casa ori clădirea şi se referă, de obicei, la simulările artificiale ale apei naturale. Canalele de scurgere şi izvoraşele construite de om sunt considerate apă mică, la fel eleşteiele cu peşti sau iazurile cu plante acvatice.

Din punct de vedere al efectelor asupra Feng Shui-ului unei case ori clădiri, apa mare aduce, în general, o mare avere atunci când are o orientare corectă faţă de locuinţă. Totuşi, orientarea corectă a apei mici poate avea aceeaşi putere şi capacitate de a atrage norocul pentru ocupanţii casei.

CANALIZĂRILE. Feng Shui-ul apei nu poate fi complet dacă nu se ţine cont de canalele de scurgere ale casei ori blocului. Ne referim aici exclusiv la canalele expuse, în care poate fi observată curgerea apei. (Orice este ascuns vederii poate fi ignorat, căci în Feng Shui este considerat inexistent.)

Deşi pot părea nesemnificative, scurgerile pot avea uneori o influenţă spectaculoasă asupra forţelor intangibile ce generează Feng Shui-ul bun sau rău. Canalele faste sunt extrem de eficiente în atragerea norocului la bani şi nu trebuie ignorate. Iar singurul mod de activare a unei curgeri faste este aplicarea corectă a formulei apei. Dimpotrivă, dacă sunt nefaste, canalizările pot avea un efect devastator.

Când cercetaţi Feng Shui-ul apei tipic locuinţei voastre, o altă necesitate este să determinaţi poziţia canalelor de scurgere publice din afara proprietăţii, amplasate vizavi de aceasta. În cazul reşedinţelor moderne, canalizarea proprie este concepută, în mod normal, să unduiască în jurul casei înainte de a ieşi într-o scurgere publică, de afară.

Aceste canale publice pot fi amplasate în faţa, în spatele sau chiar lângă o latură a casei ori terenului vostru. Orientarea şi direcţia de curgere a acestora vă afectează de asemenea Feng Shui-ul. Uneori, poziţia lor vă poate crea dificultăţi. Sunt cazuri când nu puteţi face astfel încât canalizarea proprie să evacueze apa în direcţia dorită, din cauză că scurgerea publică este amplasată neconvenabil; de exemplu, în casele lipite sau în duplexuri, nu aveţi niciun control asupra direcţiei de ieşire a scurgerii – canalizarea publică nu poate fi modificată.

Măsurarea punctelor cardinale
Când veţi cerceta cursurile de apă faste pentru clădirea sau casa voastră, primul pas va fi să determinaţi în ce subdiviziune de pe busolă se încadrează intrarea în locuinţă şi, prin urmare, modul cum trebuie să curgă apa în jurul vostru şi pe lângă voi, înainte de a ieşi de pe proprietate.

Când veţi stabili unghiul exact al direcţiei uşii principale, va trebui să faceţi măsurătorile din interiorul casei, privind spre exterior. Puteţi folosi o busolă occidentală normală, dar asiguraţi-vă că este de calitate, pentru că precizia este crucială în aplicarea acestei formule. După aceea, verificaţi spre care subdiviziune dă uşa voastră. Reţineţi că este vorba despre DIRECŢIE, ŞI NU DESPRE POZIŢIONARE. Uşa voastră poate fi amplasată într-un punct cardinal, dar orientată spre un altul.

Unghiuri, intrări şi ieşiri
Unghiul cursului de apă şi direcţiile de intrare şi ieşire ale apei în şi din grădina voastră constituie componente importante ale formulei dragonului apei. Încercaţi să măsuraţi foarte precis punctele cardinale.

După ce învăţaţi să măsuraţi unghiul uşii principale folosind o busolă occidentală, puteţi utiliza aceeaşi metodă pentru a afla unghiul cursului de apă. Este esenţial să stabiliţi coordonatele corect, alt lucru important fiind familiarizarea cu teoria celor cinci elemente, deoarece fiecare tip de unghi al apei simbolizează unul dintre aceste cinci modele de energie. Cunoscând acest fapt, puteţi lua măsuri pentru ca forma fiecărui unghi al apei din orice parte a grădinii să nu fie în conflict cu elementul corespunzător sectorului respectiv.

Există 12 categorii de orientări ale uşilor, fiecare alcătuită din două diviziuni. Din cauza spaţiului redus, nu putem prezenta aici indicaţiile speciale pentru fiecare dintre acestea. Verificaţi care este cazul vostru particular şi apoi consultaţi o lucrare de specialitate, de exemplu CUM SĂ TE ÎMBOGĂŢEŞTI CU AJUTORUL APEI de Lillian Too, publicată la Pro Editură şi Tipografie.

În aplicarea formulei dragonului de apă, va trebui să ţineţi cont de orice instrucţiuni speciale ce vă sunt indicate în situaţia voastră particulară, referitor la direcţia de intrare şi ieşire a apei. Punctul de intrare nu are aceeaşi importanţă precum cel de ieşire, însă anumite categorii de orientări ale uşii necesită amplasarea precaută a ambelor. Pentru ieşirile apei, instrucţiunile sunt, de regulă, foarte explicite, şi este important ca unghiul cursului de apă să fie unul corect. Încercaţi să faceţi măsurători cât mai exacte ale unghiului sau unghiurilor ce vă sunt recomandate în situaţia voastră proprie. Dacă există limitări practice şi nu puteţi orienta cursul apei după unghiul recomandat, încercaţi pur şi simplu un alt unghi favorabil. Formula vă va permite să alegeţi dintre trei unghiuri excelente, şi este puţin probabil să nu puteţi utiliza măcar unul dintre ele.

0 Comments

Leave a Comment