2017/11/24 at 7:30 AM

Pe vremuri, atunci când Feng Shui era o practică misterioasă şi puţin cunoscută, maeştrii în vârstă păstrau multe secrete doar pentru ei înşişi, făcând din practica Feng Shui un exerciţiu criptic şi dificil. Experţii Feng Shui cutreierau terenurile în căutarea dragonilor şi ascunzătorilor lor. Această folosire a identificării fizice a terenului pentru a se repera potenţiale locuri norocoase s-a dezvoltat în jurul metaforei dragonului. Metoda a fost numită Şcoala Feng Shui a Formelor.

Feng Shui-ul Formulelor, care se concentrează asupra interioarelor, a devenit mai popular în anii din urmă, în principal pentru că mediile citadine nu se pretează cu uşurinţă la practica Şcolii Formelor. Perspectiva macro este mai greu de pus în practică decât perspectiva micro.

Este dificil ca numai cu ochiul liber să se repereze dragonii şi locurile în care se ascund ei. Depinde de asemenea de discernământul persoanei respective şi nu prezintă certitudinea metodelor ce folosesc formule. Totuşi, Feng Shui este incomplet fără contribuţia Dragonului. Ca atare, importanţa formaţiunilor de teren şi a cursurilor de apă, forma munţilor, culoarea solului şi vinele ce semnifică sângele dragonului pur şi simplu nu pot fi ignorate. În acest articol, vă prezentăm îndrumările necesare pentru a găsi bârlogul dragonului.

 

Râurile şi munţii sunt întotdeauna descrise drept sângele dragonului, în vreme ce terenul a fost întotdeauna pielea acestuia. Metafora dragonului are şi asociaţii imperiale în Feng Shui, dragonul simbolizând împăratul şi phoenixul reprezentând împărăteasa. Maeştrii Feng Shui chinezi găsesc dragonii cerului în formaţiunile de nori, dragonii pământului printre stânci şi configuraţiile de teren şi dragonii apelor în apele învolburate ale râurilor şi lacurilor.

Toate cele trei tipuri de dragoni aduc un Feng Shui fast, însă, deoarece omul trăieşte pe pământ, bârlogul dragonului de pământ este cel pe care-l caută experţii Feng Shui atunci când vor să găsească terenuri norocoase.

Chinezii cred că în univers există o mare poartă de unde energia sau chi-ul erupe în afară, iar apoi este adunat şi canalizat spre pământ. Acest chi se poate aduna, deplasa sau poate rămâne într-un spaţiu. Poate fi activat, caz în care devine yang, sau poate fi liniştit şi nemişcat, şi atunci rămâne yin. Energia yang curge prin canale terestre pe care le numim „venele dragonului”. Vena dragonului creează formaţiunea muntelui. Atunci când chi-ul dragonului este suprem, puterea şi vigoarea lui sunt mari. Când vigoarea lui este mare, terenul posedă o energie fantastică şi este considerat foarte fast. Ca atare, formaţiunile muntoase vălurite sunt întotdeauna considerate foarte norocoase şi sunt văzute cu ochi foarte buni de experţii Feng Shui, care se consideră Maeştri ai Pământului.

Atunci când o locaţie este înconjurată de un teren înalt, aşa încât aminteşte de un pântece sau de un fetus ghemuit, sau când pare strânsă de nişte braţe puternice, energia care se colectează şi se formează acolo este descrisă drept „bârlogul dragonului”. Acesta este un punct energetic, şi orice casă construită aici va aduce cu siguranţă noroc, vreme de multe generaţii, pentru rezidenţii săi.

Condiţiile perfecte pentru ca chi-ul să se adune sunt atunci când poate fi primit adecvat din faţă şi când uşile laterale sunt închise. În plus, energia trebuie să fie echilibrată. Trebuie să existe la fel de mult yin ca şi yang în mediu, şi acest lucru se reflectă în temperatură, contururi, culmi şi văi, în culori şi cantitatea de umbră şi soare de pe teren. Ar trebui să existe formaţiuni muntoase şi unduiri ale terenului.

 

Şi dacă terenul nu este vălurit?

Aceasta este situaţia când nu există formaţiuni muntoase şi terenul pare „gol”. În aceste circumstanţe, trebuie să căutăm alte surse de chi – acestea pot fi râuri sau drumuri care aduc spirit terenului. Dacă nu există dragoni ai pământului, trebuie să ne uităm după alţi dragoni care să semnifice prezenţa spiritului. Atunci când terenului îi lipseşte spiritul, îi lipseşte viaţa şi nu poate aduce beneficii nimănui.

Cele care transportă chi-ul apei sunt râurile şi ele sunt asemenea venelor dragonului, numai că acestea sunt venele dragonului apei. Atunci când într-un loc converg multe asemenea vene, se creează acolo un spirit foarte robust. Iar atunci, chiar dacă nu există formaţiuni muntoase, venele dragonului (râuri sau drumuri) aduc viaţă. Reţineţi că drumurile sunt adesea echivalate cu râurile şi, ca atare, sunt considerate de asemenea vene ale dragonului. Astfel satele prosperă în cele din urmă şi devin oraşe, care apoi devin metropole.

Maestrul Feng Shui foloseşte modelul venelor dragonului pentru a-i evalua şi măsura puterea – iar aici un model circular convergent este excelent. Atunci când drumurile converg într-un loc într-un flux circular, cu siguranţă acel loc are o mulţime de energie fastă.

Atunci când cel puţin cinci drumuri converg într-un loc, această situaţie este descrisă prin expresia „cinci dragoni aducând energia celor cinci elemente” (Metal, Lemn, Apă, Foc şi Pământ).

 

Solul de bun augur…

Conform Feng Shui-ului clasic, bârlogul dragonului se poate referi şi la solul „coridorului luminos”, şi puterea de a aduce noroc a solului de bun augur este considerată mult mai mare chiar decât cea a formaţiunilor muntoase.

Atunci când o casă este construită pe un sol fast, gropile săpate în „coridorul luminos” al terenului îi permit energiei de bun augur să se ridice din pământ. Atunci când solul este ferm şi are o culoare strălucitoare, când nu este nici prea umed, nici excesiv de uscat, un astfel de sol promite un noroc fantastic.

Într-un asemenea loc, săpaţi o groapă mare – aceasta se poate transforma într-o „fântână de aur”. Însă, pentru ca acest lucru să se întâmple, groapa trebuie săpată până când daţi de pământ roşcat sau gălbui. Aceasta este cunoscută drept energia pământului.

 

… şi cum să îl găsiţi

Odată ce o locaţie a fost verificată ca fiind un bârlog al dragonului, săpaţi o groapă cu adâncimea de 1 metru şi 5 centimetri. Apoi filtraţi solul şi lăsaţi-l pe pământ peste noapte. Nu îl atingeţi cu mâinile. În dimineaţa următoare, cercetaţi solul. Dacă stă drept, înseamnă că terenul este bun. Dacă solul se împrăştie, înseamnă că este nefavorabil.

O altă metodă este să cântăriţi pământul. Cu cât pământul este mai greu, cu atât este mai bine. Atunci când pământul este uşor, este nefavorabil. Iată o modalitate de a determina dacă greutatea pământului este fastă. Luaţi puţin pământ din teren şi aşezaţi-l sub formă de pătrat (2,5 cm x 2,5 cm), apoi cântăriţi-l. Atunci când pământul cântăreşte peste 9 grame, este fast. Când cântăreşte sub 4 grame, este nefast.

 

 

Pe urmele dragonului… în BUCUREŞTI

În cazul Capitalei, la nivel macro, dacă aruncăm o privire pe harta Bucureştiului, ne va sări în primul rând în ochi salba de lacuri din nordul şi nord-estul oraşului, asemănătoare unui dragon de apă. Ca atare, aria din vecinătatea acestor lacuri se bucură de energii faste, lucru care se observă şi prin dezvoltarea accentuată a acestei zone. Pe de altă parte, prezenţa acestor lacuri în partea de nord indică o armonie energetică, Apa fiind chiar elementul corespunzător acestui sector şi care potenţează astfel progresele pe planul carierei şi al muncii.

În al doilea rând, dacă ne uităm după aşa-zisele vene ale dragonului, reprezentate în cazul acesta de drumuri, şi după punctele lor de confluenţă, aducătoare de energii puternice şi favorabile, de departe se evidenţiază Piaţa Victoriei, unde se intersectează nu mai puţin de 8 artere de circulaţie (8, cel mai fast număr din Feng Shui!). Apoi, alte puncte în care se intersectează 5 artere importante (aducând energia tuturor celor 5 elemente, după cum se menţionează mai sus în articol) sunt, puţin mai în nord, Piaţa Charles de Gaulle, cu modelul său circular excelent, înspre est Piaţa Muncii şi în sud Piaţa Eroii Revoluţiei. Din păcate, în cazul acesteia din urmă, efectul fast al confluenţei de drumuri este mult slăbit de prezenţa yin copleşitoare a cimitirelor din preajmă.

Acestea sunt câteva consideraţii Feng Shui la nivel macro. Evident, atunci când vă alegeţi o locuinţă sau sediul firmei, în cazul fiecărei arii mai mici în parte trebuie să ţineţi cont şi de clădirile şi străzile imediat adiacente, deci va fi nevoie de o analiză mai amănunţită.

0 Comments

Leave a Comment