2017/11/19 at 12:29 PM

Forţele Yin şi Yang au o importanţă covârşitoare în Feng Shui. Aceste forţe primordiale sunt opuse şi totuşi complementare, dându-şi naştere una celeilalte. Pentru a vă crea un spaţiu de trai care să se afle în armonie cu mediul înconjurător, trebuie să folosiţi principiile Yin şi Yang atât în casă, cât şi în grădină. Astfel veţi permite acumularea şi sporirea chi-ului benefic, care va aduce noroc tuturor locatarilor din reşedinţă.

În practica Feng Shui, armonia dintre Yin şi Yang se obţine, în cazul grădinii, asigurându-vă că nicio parte a acesteia nu este în vreun moment prea Yin sau prea Yang. Este necesară prezenţa ambelor forţe, dar ele nu trebuie neapărat să aibă aceeaşi pondere. „Echilibru“ nu înseamnă egalitatea celor două, ci că ele trebuie să fi e prezente în cantităţi care să se armonizeze cât mai bine cu spaţiul respectiv în sine. În aceeaşi măsură trebuie să evitaţi excesul vreuneia dintre forţe, căci excesul este echivalent cu dezechilibrul, care nu aduce nimic bun

Denivelările terenului

Astfel, despre un teren care este complet plat se spune că este prea Yin. Dacă aveţi o grădină perfect netedă, ar trebui să introduceţi în amenajarea ei anumite zone mai înălţate, care să simbolizeze Yang-ul. O movilă de mici dimensiuni poate fi de ajuns – evident, dimensiunile acesteia trebuie să fie direct proporţionale cu aria spaţiului verde. Atunci când hotărâţi unde să o amplasaţi, puteţi ţine cont de unul dintre următoarele două principii Feng Shui: vă puteţi orienta după confi guraţia animalelor celeste, plasând moviliţa fi e în spatele casei, fie în partea stângă a grădinii (sau în nord, respectiv est); sau vă puteţi ghida după teoria celor cinci elemente, aşezând movila într-un colţ de Pământ al grădinii (sud-vest sau nord-est). Atunci când alegeţi metoda pe care să o aplicaţi, ţineţi cont de orientarea grădinii voastre. Trebuie să aveţi grijă să nu plasaţi movila sau o porţiune mai ridicată de pământ chiar în faţa uşii principale, pentru că acolo trebuie să se afle un spaţiu deschis, „coridorul luminos“, pentru ca energia să poată circula.

Analog, o grădină prea denivelată, cu ridicături prea multe, este considerată şi ea dezechilibrată, fiind mult prea Yang. Terenul trebuie amenajat astfel încât să conţină şi aspecte Yin: detalii de Apă şi/sau suprafeţe plane. În mod ideal, „văile“ Yin trebuie să contrabalanseze „dealurile“ Yang.

Forţele Yin şi Yang

YIN este întunericul şi receptivitatea. Simbolizează energia feminină şi Luna. E prezent acolo unde există întuneric, linişte şi moarte. Apa şi văile sunt Yin, la fel şi vremea rece şi umedă. Locurile umbrite şi jilave din grădină sunt considerate foarte Yin şi, de asemenea, se spune că în lunile de iarnă energiile Yin sunt dominante.

YANG este lumina şi activitatea. Simbolizează energia masculină, vigoarea şi creşterea. Viaţa însăşi este o manifestare a forţelor Yang. Yang este prezent oriunde există lumină puternică, culori vii, strălucitoare sau sunet. Munţii şi formele de relief înălţate sunt Yang. Zonele uscate din grădină, care se bucură de lumina soarelui, sunt considerate foarte Yang şi, de asemenea, se spune că în lunile de vară este dominantă forţa Yang. Yin şi Yang împreună alcătuiesc uniunea eternă dintre cer şi pământ, dând naştere universului. Cele două forţe nu sunt niciodată statice: Yin şi Yang inter acţionează încontinuu, gene rând schim barea: înlănţuirea zilei şi a nop ţii, a anotimpurilor etc.

Soare şi umbră

Prezenţa luminii solare simbolizează elementul Foc, esenţial vieţii. Nicio grădină şi niciun spaţiu de viaţă nu se poate lipsi de această componentă. Cel mai evident dezechilibru într-o grădină este atunci când aceasta este fi e prea însorită, fie lipsită complet de lumină. Amenajarea ideală este o îmbinare de spaţii Yin şi spaţii Yang, adică de spaţii însorite şi umbrite. Astfel, deşerturile sunt extrem de Yang în timpul zilei şi nu pot fi considerate spaţii de bun augur, mai ales atunci când terenul este complet plat şi fără pic de zone umbrite, însă în oaze, prin prezenţa apei, echilibrul Yin-Yang este restabilit.

Pentru a menţine în grădina voastră acest echilibru, trebuie să ştiţi cum se modifi că de la sezon la sezon iluminarea solară a diferitelor zone din grădină. Ţineţi cont şi de intensitatea acesteia în diferite momente ale zilei.

Lumina soarelui de dimineaţă simbolizează creşterea şi revigorarea, aşa încât este de bun augur să o captaţi. Dacă aveţi în grădină o terasă pe care o folosiţi în mod regulat, de exemplu atunci când luaţi micul-dejun, încercaţi s-o amenajaţi de aşa manieră încât să poată fi scăldată de razele soarelui de dimineaţă. Asemenea terase ar trebui să se afle în partea estică a grădinii, care e bine să fie mai mare decât cea vestică. Aveţi grijă ca în această zonă să nu fie prea mulţi copaci, căci aceştia ar putea bloca lumina soarelui. Pe de altă parte, este de dorit să vă protejaţi în mod adecvat de soarele puternic al după-amiezii. În general, acest lucru înseamnă ca partea vestică a grădinii să fie mai mică şi la umbră. Totuşi, nu plantaţi prea mulţi copaci aici, pentru ca tigrul simbolic din vest să nu domine dragonul din est. Ar fi mai bine ca umbra să provină de la casa unui vecin.

Zone uscate şi zone umede

Ca şi în cazul luminii solare, în grădină trebuie să existe un echilibru între zonele umede şi cele uscate. Acest lucru implică prezenţa apei Yin în spaţiul verde, mai ales în lunile fierbinţi, Yang, ale verii. Totuşi, ariile uscate trebuie să predomine în raport cu cele umede, pentru că în Feng Shui-ul sălaşelor Yang (locuinţele celor vii) Yang-ul trebuie să prevaleze. Prezenţa într-o oarecare măsură a Yin-ului poate fi asigurată prin existenţa apei, care aduce de obicei noroc. Prin urmare, puteţi amenaja în grădina voastră un detaliu de Apă, însă trebuie să fi ţi foarte atenţi unde îl poziţionaţi. (Despre acest subiect vom discuta într-un număr viitor.)

Dacă locuiţi într-o zonă mai ploioasă, aveţi grijă ca apa să nu se adune în grădina voastră, dotând-o cu un sistem de scurgere, pentru că apa stagnantă emană energii nocive.

Pe lângă aspectele de mai sus, echilibrul Yin-Yang în grădină se mai poate obţine combinând:

  • piatra (bolovani, pietriş, cărămizi) cu apă în mişcare
  • obiecte lipsite de viaţă (statui) cu plante şi mici vieţuitoare (păsări, peşti)
  • colţurile iluminate de felinare intense cu arii rămase în întuneric
  • zonele înverzite cu zonele pavate
  • plantele cu flori şi verdeaţa

Lista prezentată de noi nu este exhaustivă. Ideea principală este să vă asiguraţi că nu există în grădină niciun exces al vreunei culori, forme, atribut etc. şi să vă amenajaţi spaţiul verde în consecinţă.

Sursa articolului: Revista “Lumea Fengshui” Nr. 12 Pg. 40

0 Comments

Leave a Comment